Erik Kværnmo i Telia kunne fredag meddele at Telia har igangsatt et nytt mobilprosjekt på Grue Finnskog.

- Telia har gjort målinger som viser at det nye prosjektet vil gi utvidet mobildekning i Svullrya, langs Rotnavassdraget på Finnskogen og helt inn i Sverige. Prosjektet vil være ferdig i god tid innen 50 års jubileet til Finnskogdagene i 2019, sier næringssjef Haakon Gjems i Grue kommune i en pressemelding.

Vil forbedre infrastrukturen

Grue kommune har engasjert seg i prosjekter som vil forbedre infrastrukturen på Finnskogen i forbindelse med stedsutviklingsprosjektet på Svullrya som foregår nå.

- Svullrya og Grue Finnskog er for mange en godt bevart hemmelighet. Her finnes mange perler å besøke og historier som er verdt å høre på. Svullrya regnes som senteret for den skogfinske kulturen på Østlandet og stedet er sammen med Finnskogen for øvrig i tillegg et besøksmål for mange tilreisende gjennom hele året for jakt og fiske, rekreasjon, sykkel og naturopplevelser og for å delta på kulturarrangementer, fortsetter Gjems.

Manglende mobildekning har derfor vært en utfordring i videreutviklingen av Finnskogens hovedstad.

- Målet med stedsutviklingsprosjektet er å øke attraktiviteten for å bo, arbeide og besøke Svullrya. Derfor er vi glad for mobildekningen nå løser seg. 4G hastighetene på mobilnettet på Grue Finnskog er blant de raskeste i hele Solør, slik sett er bredbåndstilbudet på Grue Finnskog blitt sterkt forbedret etter 4G oppgraderingen. Telia vurderer også nye sendere i master flere steder i Grue framover, forteller Gjems.