Fortsatt er det ikke alle som har fått med seg at julepapir ikke skal kastes som papir. Solør Renovasjon er opptatt av å fortelle folk om dette nå før jul, og at de tar i mot julepapir gratis på gjenvinningsstasjonene i Solør.

- Vi har tre gjenvinningsstasjonene. Én i hver kommune, og alle tar i mot julepapir uten kostnad. Det betinger at papiret leveres i en blank sekk, så vi ser at det er julepapir. Leverer du julepapiret i en farget sekk må vi likevel åpne den, og da må vi også ta litt betalt, sier Roger Bekkemoen i Solør Renovasjon.

Årsaken til at julepapir ikke skal kastes sammen med papir er at den ikke kan gjenvinnes som papir. Til tross for mange år med informasjon rundt dette er det ikke alle som har fått det med seg.

- Det er et plastbelegg på papiret som gjør at det skjærer seg i materialgjenvinninga. Derfor kan ikke julepapir sendes til forbrenning. Men vi vet at mange får mye julepapir, og derfor tar vi i mot det kostnadsfritt på gjenvinningsstasjonene, sier Bekkemoen.

Flere nyheter

Tidligere har Solør Renovasjon levert ut matposer og plastsekker på fast interval til husholdningene i Solør. Helt uavheneig av om husholdningen er tom, eller trenger sekker i det hele tatt. Fra nyttår blir det endringer på dette.

- Sammen med tømmekalenderen som er sendt ut i posten fulgte det med to lapper, én grønn og én rød. Når du er tom for enten matposer eller plastsekker, så henger du lapp med rett farge på søpledunken din. Så leverer den som kjører søpla ut ny pose samtidig som dunken din tømmes, sier Bekkemoen.

Smart for de som for eksempel ikke har så mye matavfall, og har skapet full av matposer. Grønn lapp gjelder for plastsekker, og rød lapp gjelder for matavfall. Lappene skal gjenbrukes. Har du rota bort dine lapper kan du få nye hos Solør Renovasjon.

Slutt på kontanter

Nye krav til kassasystem gjør også at Solør Renovasjon fra nyttår slutter å ta i mot kontanter på de tre gjenvinningsstasjonene i Solør. 

- Det er krevende å ta i mot kontanter med de nye reglene. Vi måtte kjøpe et nytt kassasystem, og det var i tillegg dyrt. Derfor velger vi nå å slutte og ta i mot kontanter. De aller fleste har et bankkort, og i tillegg kan folk bruke Vipps, sier Bekkemoen.

- Hva med særlig eldre folk som er utrygge på bruk av bankkort?

- Vi er klar over at dette kan være utfordrende for en del eldre. Men stort sett har alle bankkort, og om det skulle være trøbbel med å bruke det skal vi nok få hjulpet de som trenger hjelp for å betale, sier Bekkemoen.