Grue barne- og ungdomsskole (GBUS) har de siste årene satset mye på å styrke leseferdighetene. Litteraturfestivalen ønsker også å bidra til å styrke leseferdighetene blant de unge. 

- I år har vi satt ett ekstra fokus i på gutter og lesing. Resultatene viser at jenter leser både bedre og raskere enn gutter, forklarer festivalsjef Helén Evenstad. 

Festivalen har i år valg å styrke skoleprogrammet ytterligere. Skoleprogrammet består av forestillingen Rebusløpet, flere forfatterbesøk, og skriveverksted. 

- Vi får besøk av Arne Svngen som har skrevet en rekke barne- og ungdomsbøker. Han skal blant annet ha et opplegg for ett klassetrinn, sier festivalsjefen. 

Sammen med forfatterne Hilde Hagerup, Tone Almhjell, skal Svingen diskutere temaet gutter og lesing. Debatten holdes i biblioteket og er ment for foreldre og andre interesserte.