• VESTMARKA: Kristen Madshus og hund med elgfall.
  • VÅLER: En av flere elgokser som ble felt av Knøsen Flatåsen jaktlag.

Terje Husebæk i Flisdalen jaktlag som jakter på Åsnes Finnskog, forteller at blant annet mangel på ungdyr er en utfordring så langt i elgjakta. 

- Det har ikke gått så veldig bra for oss så langt, vi har skutt 4 av de 13 som vi har på kvota. Vi hadde håpet at vi hadde kommet lenger enn det kan du si. Antallet vi har skutt så langt, er nok ikke unormalt i seg selv. Det som er unormalt er at vi har sett veldig få dyr, vi har vel sett omtrent halvparten av det vi gjorde i fjor. Det er også bekymringsfullt at vi foreløpig ikke har sett ungdyr, og de har vi 3 av på kvota, forklarer Husebæk. 

Kan være mange årsaker

Hvorfor er det slik tror du?

- Nei, man kan jo tro mye rart. Det er klart at det er store kalvekvoter, disse skal fylles år etter år, og det er jo disse som regel er ungdyra året etter. Det finnes også en annen «jeger» i skogen som skal ha mat. Det kan også være vær og vind, som gjør at det ikke er så enkelt få dyra i terrenget vårt. Jeg tror det generelt er mange som mangler ungdyr og kalv i terrengene, så det er nok ikke spesielt i vårt jaktterreng, sier Husebæk. 

Med denne problemstillingen må kanskje kvotene vurderes annerledes framover. 

- Jeg tror de gjør en veldig god jobb de som setter kvotene, men det er jo vanskelig å tenke hva som er riktig uttak med tanke på at det er en del «gråbein» som også skal ha mat. Det gjør jo noe med motivasjonen, jeg skal ikke si at målsetningen ikke er å fylle kvota - men hadde vi fått 10 (av 13) dyr hadde vi vært veldig fornøyd med det terrenget vi har. Men de kalvene som ikke er født hittil, blir jo ikke født på denne tiden av året heller! Det blir vanskeligere og vanskeligere for hver kalv som blir skutt på naboterrengene, da blir det jo færre på oss, sier Husebæk.

Håper på snø og vinter

Nå setter Husebæk sin lit til at det blir snø og vinter. 

- Vi må satse på at det kommer en meter med snø litt lenger nord, da vil vi få muligheten. Da vil det trekke ned en god del elg til oss, for terrenget vårt er jo et av de som har mest elg på vinteren. De trekker da blant annet fra Trysil, Elverum, Åmot, Gravbergskogen og fra høydene i Åsnes, sier han.

Elgjakta varer helt fram til jul, så det gjenstår fortsatt nesten 2 måneder med jakt. 

- Det er nok bare de aller mest ivrige som fortsetter helt fram til lille julaften, avslutter Husebæk. 

Har felt 20 av 20

Litt lenger nord i Solør, i blant annet Våler Midtre elgforvaltning, er situasjonen annerledes. 

- Vi i Knøsen Flatåsen jaktlag hadde 20 dyr på kvota og alle er felt, sier Pia Knøsen Lund i jaktlaget. 

På Vestmarka i Åsnes har noen jaktlag også hatt sine utfordringer så langt. 

- Det er skutt 42 av ei totalkvote på 64, og ett lag har ikke felt noe. Det er veldig ujevnt rundt i terrengene, og det er dårligst med observasjoner lengst vest. Vårt jaktlag har bare skutt 2 av 9 elger, det er ikke rodvdyrtrykket som er problemet - men elgen er bare på andre plasser som rundt Hukusjøen og Risberget for vår del, sier Kristen Madshus.