Det første opplaget av boka om Finnskogen og fra russisk revolusjon til kald krig selger bra, og mange utsalgssteder går tomme. Forfatter Tor Håby forteller at de første 600 bøkene snart er solgt, og at det planlegges et nytt opplag. Ikke nok med det. Håby er også i gang med planlegging av oppfølgeren.

- Da en planter hakekors midt i svenskegrensa med hammer og sigd ved siden av skaper du litt rystelser. Folk har vært veldig nysgjerrige på dette, og boka selger bra både blant unge og gamle, sier Håby.

Nylig har han vært på Bjørkelangen med bøker, og også folk så langt sør som Halden har vist interesse. Så langt er også det svenske markedet helt urørt.

- Det ligger mange muligheter her. For å få økonomi i prosjektet må vi trykke opp et nytt opplag, men salget går såpass bra at det er jeg ikke bekymret for, sier Håby.

Oppfølger om finsk vinterkrig

Midt i travle førjulsdager med salg av bok er Håby allerede i gang med planleggingen av neste utgivelse. For her er det mye stoff som er urørt, og mange temaer som ikke er belyst ennå.

- Oppfølgeren vil handle om toll, tull, mord og mysterier fra finsk vinterkrig til kald krig. Dette er et prosjekt vi kan holde på med i årevis, og det er uendelig mye interessant å ta av, sier Håby.

Han mener «alle» har en nazist eller kommunist i familien, og at det har skapt trøblete familierelasjoner etter krigen for mange. Temaet kan være vanskelig å brekke opp, og boka har gjort at mange familier nå har kunnet snakke om temaet.

Onsdag hadde Solørfondet møte på Heia Hotell, og i den anledning var Håby innom for å gi noen bokgaver til Solør-kommunene gjennom fondet.

- Jeg må takke for den økonomiske støtten som prosjektet fikk i fjor. Her er det et sterkt politisk budskap, og jeg tror boka kan bidra til positiv markedsføring av regionen. At Solørfondet støttet prosjektet setter jeg veldig pris på, sier Håby.