• FORTALTE: Siv Stavern gikk gjennom rapporten og svarte på spørsmål fra publikum. Kristian Botten Pedersen tok initiativ til møtet, og er glad for at så mange kom.
  • UTFORDRENDE: Hedmark fylkeskommune må spare store penger på videregående opplæring, og fylkesråd Aasa Gjestvang var tydelig på at grep måtte gjøres.
  • STILTE SPØRSMÅL: Fremskrittpartiets Per Roar Bredvold hadde mange gode spørsmål til fylkesråden, og oppfordret folk til å komme med gode argumenter for og bevare skolene. Disse skal han ta med seg til fylkestinget.

Synkende elevtall og reduserte inntekter for Hedmark fylkeskommune gjør at fylkeskommunen har satt i gang en prosess for å spare penger på videregående opplæring.

Norconsult har blitt hyret til å lage en rapport som viser hvordan fylket skal kunne spare penger, og i tre av seks forslag til ny drift rammes Solør videregående skole. I det ene av forslagene er Sønsterud foreslått flyttet til Jønsberg, og Flisa til Braskereidfoss. Det gjør at to av tre avdelinger i Solør blir borte.

- Jeg er veldig glad for at dere er her. Det er helt rett timing å være engasjert nå, og det hadde vært kjett om ingen kom i dag, innledet Aasa Gjestvang.

Det var varaordfører i Åsnes, Kristian Botten Pedersen, som tok initiativet til møtet. Han var glad for at rundt 100 tok seg tid til å bruke over 2 timer på skolestruktur en torsdagskveld.

Ikke for moroskyld

Fylkesråd Gjestvang fortalte at runden ikke er for moroskyld, men at det er behov for å spare penger.

- Fylkeskommunen får redusert sine inntekter med 140 millioner kroner fra 2014 til 2019. I tillegg synker elevtallet. I dag finnes det over 7.400 elever mellom 16 og 18 år i Hedmark. I skoleåret 2023/2024 vil tallet være 6.800 om prognosene slår til, sa Gjestvang.

Norconsult har i sin rapport laget seks ulike forslag til hvordan fylkeskommunen kan spare penger, men det er opp til fylket å ta avgjørelsen. Ny skolestruktur er foreslått banket i desember i år, og høringsfristen i saken er satt til 19. september.

- Det er nå utrolig viktig at alle som mener noe om skolestrukturen gir sine innspill innen høringsfristen, sier Gjestvang.

Stor byggningsmasse

Siv Stavern fra Norconsult gikk gjennom deler av rapporten som alt er lagt ut via fylkeskommunens hjemmesider. Hun fortalte at store bygningsmasser er kostnadskrevende for fylkeskommunen, og at mange videregående skoler har unødig stor bygningsmasse.

- Solør videregående skole har en vesentlig større bygningsmasse enn de fleste andre skoler, og det er dyrt å drive. Det handler om hvordan vi kan bruke arealene bedre, sa Stavern.

Internatet på Sønsterud ble trukket frem som kostnadskrevende, og å drive internat er ikke et krav fram myndighetene. Det ble trukket frem at også mange lokale, som strengt tatt kunne brukt skoleskyss, bor på internat. Internatdriften er en stor del av bygningsmassen på Sønsterud.

Stavern erkjente at det i rapporten var en del ting det ikke var tatt høyde for. For eksempel kommer ikke økonomien i landslinjer godt nok frem, og avdelingen på Sønsterud har nettopp det.

Bredvold engasjerer seg

Mange politikere hadde møtt opp på det åpne møtet, men den som stilte flest spørsmål var Fremskrittpartiets Per Roar Bredvold som sitter i fylkestinget. Han oppfordret folk om å komme til han med gode argumenter som han kan bruke i fylkestinget.

- Hva sparer man egentlig på å legge ned skoler? Hva med investeringer og transportkostnader som tilkommer, spurte Bredvold.

Han mente det ikke var bare bare å sende 16-åringer ut av kommunen på det åpne leiemarkedet. 

- Hvorfor skal internat og hybelhus legges ned når det betyr så mye for den enkelte elev? Landslinjer er en berikelse som vi har, og her er det helt nødvendig med internat, spurte Bredvold.

- Klare svakheter

Per Victor Nygaard var også en av de som lot seg engasjere, og han mente rapporten hadde klare svakheter.

- Det er få naturbruk i Norge med lik kompetanse som Sønsterud. Rapporten er delt opp i regioner, men strukturen på skolen er ikke ideell på den måten. Solør er en egen region i denne sammenheng. Nå må Solør videregående skole stå samlet, og ikke slåss internt, sa Nygaard.

Gjestvang avsluttet kvelden med å si at Sønsterud er viktig, og håper at folk sender inn høringsinnspill innen fristen 19. september.

- Jeg vet at Sønsterud-avdelingen er kompetansestedet i Norge når det kommer til skogbruk, sa Gjestvang avslutningsvis.