Solør Renovasjon har allerede hatt en overgangsperiode hvor levering av avfall i sorte og fargede sekker har vært dobbelt så dyrt som gjennomsiktige. Det har fått mange til å innse at de må bruke gjennomsiktige sekker for å spare penger, og for miljøets skyld. Fra 1. oktober blir det helt slutt på å kunne levere avfall som ikke er synlig gjennom sekkene.

- En del kaster brannfarlig og miljøfarlig avfall i de sorte sekkene. Det kan vi ikke ha noe av, og med gjennomsiktige sekker har de som jobber her på gjenvinningstasjonen mulighet til å se hva slags avfall som leveres, sier Jon Arne Aaslie i Solør Renovasjon.

Ikke bevisst

Aaslie tror ikke folk bevisst prøver å gjemme farlig avfall i fargede sekker, men at folk ubevisst kaster ting på feil sted. Ved å kunne se avfallet kan de ansatte på gjenvinningstasjonene i Våler, Åsnes og Grue veilede kundene.

- Hva med de som faktisk forsøker å gjemme noe privat avfall?

- Vi forstår at folk kanskje vil kvitte seg med noen private ting også. Da er tipset å gjemme det litt inne i den gjennomsiktige sekken. Kommer du med en sort søppelsekk vil vi ihvertfall gå gjennom hva det er, sier Aaslie.

Blant farlig avfall trekker Aaslie særlig frem brukte batterier. Det kan være svært brannfarlig om det leveres sammen med annet avfall. Her henstilles det til å levere inn batterier på butikken hvor de ble kjøpt eller på gjenvinningstasjonen. 

Greit for kundene

Kjetil Nyen jobber til daglig på gjenvinningstasjonene, og forteller at kundene synes det er helt greit å kutte svarte søppelsekker. 

- Med dagens mellomløsning har folk skjønt at vi er i ferd med å sortere hardere. Derfor har det også blitt færre sorte sekker. Fra 1. oktober vil du bli henvist til et sorteringsbord dersom du kommer med farget sekk, slik at du blir veiledet til å sortere bort det som kan være farlig, sier Nyen.

De som skulle ha mange ruller med sorte eller fargede sekker liggende i skapet kan levere de helt gratis på gjenvinningstasjonene i Våler, Åsnes og Grue. Her er det også mulig å få kjøpe gjennomsiktige sekker.

Suksess med utvidet åpningstid

Fra nyttår startet gjenvinningstasjonene i Solør å åpne klokka 07.00. Det har blitt en formidabel suksess.

- Det er et tilbud som folk setter veldig pris på, og mange er her tidlig om morgenen. Allerede etter to og en halv time har vi i dag hatt 45 kunder innom gjenvinningstasjonen, sa Nyen da vi var innom en onsdag morgen.

Gjenvinningstasjonene har åpent helt til klokka 19.00 på kvelden. Det betyr at du ikke lenger trenger å ta deg fri fra jobb for å få levert søppel, slik mange opplevde åpningstidene tidligere.