• ARBEIDSMARKEDSREGION. Seks av 10 nye ledige stillinger befinner seg i de fire kommunene på Hedmarken, sier fylkesdirektør Bjørn Lien.

Arbeidsledigheten i landet var på 2,3 prosent, mens den i Hedmark altså var på 1,8 prosent. 

– Ledigheten i Hedmark ligger fortsatt godt under ledigheten på samme tid i fjor, sier fylkesdirektør Bjørn Lien.

Bruttoledigheten i Hedmark, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 2,3 prosent. Dette er sju prosent lavere enn i samme måned i fjor. Den sesongjusterte ledigheten falt svakt i november måned.

Nedgang i nesten alle kommuner

Alle kommunene i fylket så nær som to hadde lavere ledighet denne måneden enn i samme måned i fjor. Lavest ledighet har Tynset, med 0,4 prosent. Høyest ledighet har Trysil, med 2,8 prosent.

– At arbeidsmarkedet i Hedmark er godt, vises tydelig ved at fire av de fem store kommunene våre hadde en ledighet på 1,9 prosent eller lavere. Dette har stor betydning for arbeidsledigheten i hele fylket, og bidrar sterkt til at denne er så lav, understreker Lien.

Det var lavere ledighet innen nesten alle yrkesgrupper sammenlignet med november i fjor. Av de yrkesgruppene som hadde størst nedgang var igjen bygg/anlegg og industriarbeid, som stod for halvparten av den totale nedgangen i ledigheten i fylket. Flest ledige denne måneden var det innen butikk- og salgsarbeid og serviceyrker, med henholdsvis 240 og 205 helt ledige arbeidssøkere. Butikk- og salgsarbeid var dessuten en av yrkesgruppene som hadde en liten økning i ledigheten.

Størst tilgang på ledige stillinger på Hedmarken

I Hedmark var det i løpet av november måned en tilgang på 585 ledige stillinger.

– Seks av 10 nye ledige stillinger befinner seg i de fire kommunene på Hedmarken. Dette er fylkets største arbeidsmarkedsregion, og det er derfor av stor betydning at det er vedvarende god tilgang på ledige stillinger her. Dette vil kunne bidra til at ledigheten holder seg lav i fylket vårt også i tiden fremover, avslutter Lien.

Tallene fra Solør for november:

Grue hadde 44 ledige, noe som tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken - nedgang på 32 prosent

Våler hadde 46 ledige, tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken - oppgang på 2 prosent

Åsnes hadde 74 ledige, tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken - nedgang på 1 prosent.