Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå lagt frem befolkningstallene for 1. og 2. kvartal 2019. Samlet for året går Åsnes frem med seks innbyggere, mens Grue og Våler går tilbake med henholdsvis 19 og 24. Selv om Åsnes er eneste kommunen med vekst i år, velger ordfører Ørjan Bue og forholde seg relativt rolig.

- Nå har jeg vært med i politikken i Åsnes i 12 år, og jeg har sett nedgangen over tid. Jeg spretter ingen champagne i dag, men det vi har jobbet med i Åsnes over tid håper jeg kan stabilisere folketallet eller gi oss litt vekst etterhvert, sier Bue.

Han viser til at det bygges på Flisa som aldri før, og at kommunen har satset på høyhastighetsbredbånd som aldri før. Det har gitt oppmerksomhet i nasjonal målestokk, og snart har alle innbyggerne i Åsnes tilgang på fiber eller annet høyhastighetsbredbånd.

- Mange eldre

- Utfordringsbildet er at Åsnes har mange eldre, og vi vet jo at de vandrer etterhvert. Fødselstallene er forholdsvis lave. I snitt de siste årene har det blitt født 50 i Åsnes, mens 100 dør hvert år, sier Bue.

Det er uten tvil innflytting som redder tallene for Åsnes. Hadde ikke folket flyttet til kommunen ville tallene ha vært langt verre.

- Det er ikke mange år siden Åsnes hadde 7.500 innbyggere. Det har dessverre jevnt og trutt gått nedover. Men vi håper jo at dette vil snu seg, sier Bue.

Ved utgangen av 2. kvartal hadde Åsnes 7.220 innbyggere, Grue 4.627 innbyggere og Våler 3.681 innbyggere. Det bodde altså totalt 15.528 personer i Solør da 3. kvartal startet.