Korps fra hele Sør- og Østlandet var samlet i Kragerø. Reidun Reikerås fra Åsnes og Janca Solberg fra Grue hadde sammen organisert et felles opplegg for de to korpsene fra Solør, som også hadde leid buss for anledningen.

Festivalen ble en sosialt og trivelig sammenkomst for alle musikantene forteller reiselederne fra begge korpsene.

Festivalen startet lørdag morgen ved felles innmarsj med alle korpsene, som spilte seg gjennom byen ned til Gunnarsholmen.

Senere hadde korpsene konserter rundt omkring på forskjellige plasser og på torvet i byen, sier Reikerås.  

I år hadde festivalen 30 års jubileum i tillegg til at det var 350 år siden byen fikk bystatus, så lørdag kveld var det satt opp gratiskonsert der blant Cir.Cuz spilte. Musikantene fikk fri den lørdagen og stortrivdes på konserten.

Reikerås satte pris på samarbeidet med Grue og håper på flere turer i fremtiden.