For tredje året på rad blir det revy i Våler i år.

- Nå kan vi begynne å kalle det en tradisjon, sier Kjell Erik Rostille, som er nestleder i styret.

I tillegg til å ha byttet navn er det også et helt nytt styre som har tatt fatt på årets oppgaver. Det nye styret består av Henning Myrer (leder), Kjell Erik Rostille (nestleder), Linda Wæhler Bareksten (kasserer), Eileen Finstad og Ole Andreas Nerli.

- Styret har jobbet bra siden årsmøtet i januar, og nå ønsker vi å få igang resten av gruppen for å gjøre oss klare til høstens revy, sier leder Henning Myrer.

Det sosiale er viktig

Selve oppsetningen er selvsagt høydepunktet for revygjengen, men på vegen dit er det sosiale viktig. Derfor legges det nå opp til en seminardag 11. juni.

- Vi er en artig gjeng, og det å være sosiale er et viktig aspekt i en revygruppe. Derfor ønsker vi å invitere medlemmer og interesserte til en seminardag der vi samles og driver med diverse revyaktiviteter, forteller Linda Wæhler Bareksten.

Hun forteller videre at det er lagt opp til litt skriving av tekst, øving og trening av tekst og litt sang. I tillegg så blir det felles middag og sosialt på kvelden. Å være med på seminardagen koster svært lite, og avgiften brukes strengt tatt til å dekke kostnaden med mat.

- Hos oss er alle velkommen, uansett om de erfaring eller ikke, sier Ole Andreas Nerli.

De som er interesserte i å være med på seminardag kan ta kontakt med Henning Myrer for mer informasjon og påmelding, eller ta kontakt via gruppens Facebook-side.