• NATURSKOLE: Tømmerfløting ved Anno Norsk skogmuseum.

De aller fleste grunnskoleelevene i Solør har på et eller annet tidspunkt vært på besøk på skogmuseet. Elever husker godt et besøk på Anno Norsk skogmuseum i Elverum, som en annerledes og minnerik skoledag. Temadagene her har lenge vært et kjærkomment tilbud til grunnskolene på Østlandet. Dessverre har skolene ofte dårlig råd og liten mulighet til å dekke reiser utenfor skolens nærområde.

Gratis buss og inngang

- Norsk skogmuseum ønsker at alle 5. klasser i grunnskolen i Hedmark skal få delta på minst én temadag hos oss. Vi søkte derfor om gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark, for å kunne videreføre avtalen vi hadde tidligere, med daværende Sparebanken Hedmark. Jubelen sto i taket da vi fikk tilslag, forteller formidlingsleder ved Anno Norsk skogmuseum, Stein Tore Andersen.

De neste tre årene kan Hedmarks 5. trinn søke via museets nettside om å få dekket transport og deltagelse på et av fem utvalgte temaopplegg ved Naturskolen. Dette er alle temadager som gir barna kjennskap til regionens kultur- og naturhistorie, fra jernblestring, tømmerhogst, tømmerfløting og trevirke, til fangst og dyreliv.

Gaven betyr mye

- For museet betyr gaven veldig mye. Den betyr at vi kan opprettholde det brede tilbudet Naturskolen representerer for alle barne og unge, sier Lise Cats Myhre, leder for Naturskolen ved Anno Norsk skogmuseum.

- Skogen og de store utmarksområdene i Hedmark har skapt store deler av våre verdier og vår identitet. Økt kunnskap om egen kultur og historie er noe Norsk skogmuseum kan bidra til å gi skolene for midlene vi får av Sparebankstiftelsen Hedmark, fortsetter Myhre.  

Anno består av små og store museer i hele Hedmark, fra lokale bygdetun til museer med nasjonal og internasjonal betydning. Norsk skogmuseum i Elverum er Annos største og mest besøkte museum.