– Jeg er utrolig glad for å se den sterke interessen for egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Østlandet, både blant norske og internasjonale institusjonelle investorer, samt blant ansatte og andre investorer, uttaler konsernsjef Richard Heiberg i en pressemelding.

Eneste i hedmark

Heiberg startet tirsdagen på Oslo Børs sammen med representanter fra bankens styre, konsernledelsen, andre medarbeidere og tilretteleggerne for børsnoteringen.

Etter nesten tre år kunne endelig konsernsjefen ringe i bjella, for å markere øyeblikket da SpareBank 1 Østlandet ble notert på Oslo Børs, som eneste virksomhet i Hedmark og den største i Innlandet.

Handel med egenkapitalbevis på Oslo Børs startet i samme øyeblikk, heter det i pressemeldingen. 

Møtt entusiasme

– Det har vært en lang og interessant prosess, der vi har møtt stor entusiasme både fra bankens egne medarbeidere og fra omgivelsene, noe vi har merket spesielt godt på informasjonsmøtene de siste to ukene, sier Heiberg i pressemeldingen.

29. mai til 9. juni var bestillingsperioden for egenkapitalbevis i forkant av børsnoteringen.

Gjennom hele denne perioden har Richard Heiberg, finansdirektør Geir-Egil Bolstad og investorkontakt Bjørn-Erik Orskaug vært på en omfattende turné for å informere lokale, nasjonale og internasjonale investorer om muligheten for å bli medeiere i SpareBank 1 Østlandet.

Mange investorer

– Om lag 650 ansatte i SpareBank 1 Østlandet har investert i egenkapitalbevis gjennom en egen ansattemisjon, heter det i pressemeldingen.

Totalt har SpareBank 1 Østlandet 4.000 egenkapitalbeviseiere ved børsnoteringen.

SpareBank 1 Østlandet er den nest største sparebanken som er notert på Oslo børs. I følge børsen er det uvanlig mange mindre investorer som har kjøpt egenkapitalbevis i banken.