Årets artister er Anneli Kristiansen, Terje Roaldstveit, Tommy Michaelsen, Frank R. Rognstad, Madelén Blomquist og Hege Mobakk. Alle deltar for første gang, med unntak av Peder og Hege. 

- Det er mange som har spurt om dette med billetter, men vi har 3 prinsipper. For det første er det ikke alle som har så god råd, og vi vil at alle som vil, skal få muligheten til å oppleve julekonserten. Det andre er at de som har muligheten, de kan gi til en god sak og pengene går til «psykisk helse og selvmordsforebyggende arbeid». Det tredje er at vi vil bruke lokale artister og en «ungspire», som i år er Madelén Blomquist, forteller Hege Mobakk. 

foredrag og utstilling neste år

Inntektene fra fjorårets konsert, blir brukt sammen med årets overskudd og det blir et tiltak i mars neste år basert på disse inntektene. 

- Vi gjennomførte ikke noe tiltak i fjor, og nå blir det heller et stort arrangement etter årets konsert. Det er stressende å ikke vite om det er penger nok til det vi har planlagt, men nå vet vi at vi har råd. Vi er veldig fornøyd med at vi fikk inn over 40.000 kroner i fjor, men kurs og kursholdere er også kostbart, sier søstrene. 

Malin Taihaugen er ny i organisasjonskomiteen, og har ansvaret for det tiltaket inntektene skal gå til. 

- I år har vi tenkt at overskuddet skal gå til et arrangement i regi av «reddesmå.no». «reddesmå.no» er ingen organisasjon, men et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. Vi skal ha et foredrag med Øivind Aschjem, som startet dette nettverket, og det er også en utstilling som heter «Hvis klær kunne fortelle », forteller Taihaugen. 

- mange som støtter oss

Utstillingen er en dokumentasjon om vold og overgrep mot barn.

- Gjennom klær, dukker, bøker og andre gjenstander som har tilhørt små utsatte barn, fortelles historier om lengsel etter beskyttelse. Alt som fortelles er sant og bringer tilskuerne så nær utsatte som det er mulig, forklarer Taihaugen. 

Foredraget og utstillingen blir i mars neste år. 

Men først altså julekonsert i Hof kirke 10. desember.  

- Konserten starter klokka 19.00, og dørene åpnes en halvtime før og vi håper så mange som mulig kommer. Det vil også bli holdt en appell i løpet av konserten, sier søstrene Mobakk og Taihaugen. 

Gjengen bak julekonserten ønsker også å takke alle som bidrar på en eller annen måte, og spesielt Oddmund Lunde som igjen står for leie av Hof kirke - også det for 5. året på rad.