Skogselskapet og en rekke samarbeidspartnere går nå ut med stillingsannonser for å få ungdom til å søke sommerjobb i skogen. I Hedmark er det 7 kommuner som skal tilby sommerjobb til ungdom i skogen, og tre av dem er Solør-kommunene Åsnes, Våler og Grue.

- Vi ønsker å styrke rekrutteringa til skogbruket. Den siste tiden har vi opplevd litt lavere interesse, og derfor har vi startet dette prosjektet som satser på å skaffe sommerjobb til ungdom, sier Max Emil Waalberg i Skogselskapet.

Vellykket i sør

Prosjektet har fått navnet JOB:U, og målet er å få fire ungdommer i jobb i hver av de 7 kommunene i sommer. Eidskog og Kongsvinger kjørte et lignende prosjekt i fjor, og her var det hele 40 søkere til 15 stillinger. De som søker trenger på ingen måte å ta relevant skogutdannelse.

- Nei, det er ikke slik at søkerne må gå på Sønsterud. Du må ha interesse for skogbruket, og ville prøve dette. Vi ønsker å skape en interesse rundt skog, sier Waalberg.

Skogselskapet er ute etter at ungdom i alderen 15 til 25 år skal søke, og primært skal de jobbe med ungskogpleie. Hvert team får en arbeidsleder som er med på jobben, og ungdommene får starte med skogområder som er enkle å komme til. Etter hvert kan de få bryne seg på skog i mer utilgjengelig terreng. Alle skal også få tilbud om en dag ute i hogstmaskin.

- Her er det snakk om en periode på tre uker, og i forkant tilbyr vi et tredagers kurs på Sønsterud. Vi koster losji og mat, og i tillegg får de som skal jobbe i sommer nødvendig verneutstyr til odel og eie. Søkerne bør være i god fysisk form, sier Waalberg.

Det grønne gullet

Kristen Madshus jobber i kommuneskogene i Grue, og er veldig positiv til prosjektet. Å ta vare på det grønne gullet i Solør er viktig.

- Prosjektet er veldig fremtidsrettet. Det har vært mye utenlandsk arbeidskraft i Solør-skogene, og de trenger god lokal ledelse. Å få ungdom ut i skogene våre er veldig bra og vil øke interessen for skogbruket, sier Madshus.

Ungdommene skal jobbe i kommuneskogene, men de tar også på seg oppdrag fra private skogeiere. De som bruker ungdommene vil få økt sitt tilskudd til ungskogpleie fra 35 til 50 prosent.

- Vi ønsker både store og enkle felter som ungdommene kan få jobbe med, sier Waalberg.

Waalberg og Skogselskapet roser skogskolen på Sønsterud for all velvillighet til å bidra i prosjektet. De første ungdommene har allerede sendt sine søknader på de 12 jobbene i Solør-skogene.