Hedmark fylkeskommune må spare penger innen videregående opplæring. Hele Skarnes videregående skole er foreslått nedlagt, og det liker dagens elever svært dårlig. Fem av elevene som går på musikk, dans og dramalinja kommer fra Flisa.

Tirsdag klokka 19.00 skal det være en demonstrasjonskonsert for skolen i Rådhusteateret i Kongsvinger. Nikita Banken Torp fra Åsnes engasjerer seg sterkt i saken, og håper at mange fra Solør møter opp for å støtte skolens eksistens.

- Hele skolen er nedleggingstruet, og det synes vi er veldig leit. Musikklinja og skolen betyr utrolig mye for oss. Det er trist om skolen legges ned. Mange av oss må flytte, eller velge en helt annen linje, sier Banken Torp.

Selv pendler hun til skolen hver dag. Det betyr fire timer daglig i buss.

- Men det er verdt det! Vi får studere musikk og drive med det vi liker. Jeg har lært så mye om sangstemmen min, alt jeg trenger innen musikk, samspill, kor, musikkhistorie også videre, sier hun.

Ingen liknende tilbud

Solungen mener at det ikke finnes tilsvarende tilbud som det Skarnes videregående skole kan tilby i Hedmark.

- Tilbudet ved Stange videregående skole er litt annerledes, og det er en helt annen musikktype enn det jeg vil drive med, sier Banken Torp.

Nå håper hun at Rådhusteateret fylles opp tirsdag, og at politikere og andre møter opp for å se hva skolen har å by på. Konserten blir en opplevelse.

- Det er 3.-klasse som har produsert hele konserten, og dette er mye mer enn en demonstrasjon, sier Banken Torp.

- Føler at Solør og Skarnes VGS settes litt opp mot hverandre?

- Jeg har ikke tenkt så mye på det. Det er jo helt andre linjer på Skarnes videregående skole, og tilbudene kan ikke sammenlignes. Det er en grunn til at jeg kjører buss fire timer hver dag for å gå på skolen, sier Banken Torp.