• IKKE FJERNSTYRT: Dersom tog skal krysse på Flisa og Braskereidfoss må stasjonene være betjent.

Solørbanen er i dag én av få jernbanestrekninger i Norge som ikke er elektrifisert. Onsdag kom nyheten om at det blir endring på dette. I nasjonal transportplan legges det nemlig inn 6,5 milliarder kroner til å elektrifisere strekningen.

Det er NRK som melder nyheten, og skognæringen jubler.

– Dette er en fantastisk nyhet. Satsingen betyr vesentlig lavere transportkostnader, noe som gjør at skogeiere som i dag ikke klarer å drive lønnsomt, kan få solgt sitt tømmer. Dette betyr nye arbeidsplasser i skognæringa og bedre råstofftilgang, sier leder i Skogeierforbundet, Erik Lahnstein til NRK.

Et ønske fra lokførerne

Jernbaneverket gikk på slutten av 2015 ut og anbefalte en elektrifisering av banestrekningene, og Lasse Andersen er én av mange lokførere som håpet at det skulle skje. Han har nå all grunn til å juble.

- Banen er ikke fjernstyrt, noe som gir få krysningsmuligheter. Det er lange nok krysningsspor for godstog på Flisa og Braskereidfoss, men for at tog skal kunne krysse må stasjonene være betjent. Her må betjeningen manuelt legge over pensene og sende signaler videre til neste stasjon, sa Lasse Andersen til iSolør.no i fjor.

Ordførerne i Solør er strålende fornøyd med nyhetene om storsatsing på Solørbanen. Ordfører i Grue, Wenche Huser Sund, ser raskt muligheter til utvikling og vekst med elektrifisert jernbane.

- Her i Grue har vi store industritomter inntil togsporet. Vi har mange muligheter for industri, sier  Huser Sund.

En elektrifisering av Solørbanen vil også være et langt skritt fremover for å få persontrafikk på banen igjen. Lasse anslår at et godstog bruker rundt 1,5 timer fra Elverum til Kongsvinger, og at et persontog vil bruke noe mindre tid på samme banestrekning.