Nye krav for å kunne ta i mot kontant betaling gjorde at Solør Renovasjon sluttet å ta i mot kontanter fra nyttår. Skal du levere avfall som koster penger på gjenvinningsstasjonene nå, må du ha med deg bankkort eller være bruker av Vipps.

- Det er krevende å ta i mot kontanter med de nye reglene. Vi måtte kjøpe et nytt kassasystem, og det var i tillegg dyrt. Derfor velger vi nå å slutte og ta i mot kontanter. De aller fleste har et bankkort, og i tillegg kan folk bruke Vipps, sier Roger Bekkemoen i Solør Renovasjon.

Verst for de eldste

For de fleste brukerne bør ikke dette bye på noen problemer. For den eldre garde kan det imidlertid være utfordrende å gå over til mer digitale løsninger.

- Vi er klar over at dette kan være utfordrende for en del eldre. Men stort sett har alle bankkort, og om det skulle være trøbbel med å bruke det skal vi nok få hjulpet de som trenger hjelp for å betale, sier Bekkemoen.

Solør Renovasjon driver gjenvinningsstasjoner i alle tre Solør-kommunene. Bekkemoen minner om at de fortsatt tar i mot julepapir gratis på gjenvinningsstasjonene.

- Julepapir kan ikke gjenvinnes som papir, og må kastes som restavfall. Vi tar i mot julepapir gratis på våre gjenvinningsstasjoner, men det betinger at papiret leveres i gjennomsiktig sekk, sier Bekkemoen.