Den 1. april ble det tidligere datterselskapet Bank 1 Oslo Akershus AS (B1OA) innfusjonert i Sparebanken Hedmark. Konsernet endret samtidig navn til SpareBank 1 Østlandet.

I regnskapet for første halvår er tidligere B1OA inklusive eiendomsmeglervirksomheten fullt ut konsolidert inn, og halvårsresultatet er derfor ikke direkte sammenlignbart med fjorårets halvårsresultat.

Det gode halvårsresultatet har bakgrunn i lønnsom vekst, noe som blant annet skyldes vekst i utlån, økte utlånsmarginer og økte provisjonsinntekter. Samtidig er bidragene fra finansielle investeringer sterkere enn samme periode i fjor.

SpareBank 1 Østlandets egenkapitalbevis ble notert på Oslo Børs den 13. juni. Interessen blant ulike investorer var stor, blant annet i eget markedsområde og egne ansatte. 

- Vi setter pris på at så mange profesjonelle investorer, kunder, privatpersoner og medarbeidere valgte å bli medeiere i banken. Dette vitner om at både kunder og andre investorer har tro på banken, sier Heiberg i en pressemelding.

SpareBank 1 Østlandets hjemmemarked er fylkene Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus, som generelt er mindre konjunkturutsatt enn andre landsdeler.