• ROPTE: Russen var på plass og prøvde å dra i gang heiarop i 17.-maitoget.

I strålende sol gikk 17.-maitoget i Våler klokka 14.00. Toget startet ved rekka, og det var et imponerende langt tog også denne gangen.

Noen av deltakerne i toget fikk større oppmerksomhet enn andre. Rosarussen ved Tøråsen Private Barnehage har nemlig fått snekret sin egen rosa russebil, og så ut til å nyte turen gjennom Vålgutua denne torsdagen.

- Barn, foreldre og ansatte i Tøråsen Private Barnehage har i lang tid planlagt noe nytt til 17. mai og barnetoget i Våler. Vi er de eneste i Våler kommune som har Rosaruss. Dette markerer vi med egen hjemmelaget russebil, sier Kristin Ensrud.

I russebilen satt Brage Skretting, Iris Emilie Bunes og Eirik Brage Strømve Jensen. Rosaruss betyr at de går siste året i barnehagen. Altså at de er 5 og 6 år, og starter på barneskolen neste år.

Fremme på Våler Omsorgssenter introduserte ordfører Lise Berger Svenkerud elevrådsleder Malin Paulsen. Hun snakket om viktigheten av 17. mai, og hva dagen betyr for demokratiet vårt.

- Her i Norge blir vi verdsatt som enkeltindivider, og vi kan si våre meninger uten at det er galt. Det er mye krig og undertrykkelse i verden. Vi må påminnes om hvor heldige vi er i Våler, sa Paulsen blant annet.

Videre ble det allsang på nasjonalsangen før toget gikk tilbake til Kommunelokalet.