En språkkafé er et sted hvor folk kan møtes for å bruke det norske språket. Først og fremst er tilbudet tenkt for innvandrere og asylsøkere, men tilbudet er naturligvis åpent for alle.

- Dette blir et helt nytt tilbud på biblioteket her i Grue, men en del bibliotek ellers i landet har startet med det. Innvandringsstrømmen de siste årene gjør at vi ser behov for at de som flytter hit skal få trening i å bruke språket, sier Kaia Svaan, som er biblioteksjef i Grue.

Hun ser frem til at språkkafeen kommer i gang, og mener at det blir en positiv møteplass. Her vil det også være mulig å fjerne noen av barrièrene for innvandrerne, og de kan møte fremmede folk i en uformell ramme.

- Vi starter opp 2. mai klokka 18.00, og planen er å ha språkkafé annenhver uke. I sommerferien blir det pause før vi drar i gang igjen til høsten, sier Svaan.

Vil du bidra?

For å komme i gang trenger språkkafeen frivillige som kan bidra. Svaan mener dette er noe som passer for alle.

- For å bidra må en jo ha tid og mulighet, og en bør være interessert i å møte nye folk. Vi kan gjerne snakke om det norske språket på kafeen, men også om ting som skjer ellers i samfunnet, sier Svaan.

De som kunne tenke seg å bidra som frivillig under språkkafeen kan ta kontakt med Grue Folkebibliotek.