Nå har du muligheten til å søke om midler til tiltak som skal motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Du som privatperson kan søke om støtte fra «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom».

Selvfølgelig kan også offentlige instanser og frivillige organisasjoner søke om støtte. Søknadsfristen for tilskuddsåret 2017 er fredag 2. desember 2016.

Målet med denne ordninger er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Ordningen skal fungere som et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer.

- I dagens samfunn er det viktig at barn og ungdom får være på sosiale aktiviteter som ferie - og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon, skriver Åsnes kommune på sin nettside.

Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi «Barn som lever i fattigdom», og i juni 2016 signerte representantene fra kommunene en fritidserklæring. Etter signeringen plikter alle parter å jobbe for at alle barn skal få muligheten til å delta jevnlig i én fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Mange kommuner har søkt om en slik tilskuddsordning og Åsnes kommune er én av dem. Kommunen ønsker at flest mulig kommer til å søke innen 2. desember. Alle søkere har krav på veiledning i søknadsprosessen av kommunen.

Skulle det være noen spørsmål, kontakt SLT-tjenesten i Åsnes kommune, Linda Strand på e-post eller telefon 62 95 67 70.