Med bytte av strømmåler slipper du å måtte lese av strømmåleren manuelt, og i tillegg vil strømregningen din bli mer riktig.

Det at alle må bytte strømmåler kommer av at Olje- og energidepartementet (OED) i 2007 vedtok å innføre digitale strømmålere. Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge få byttet ut sine gamle målere.

Økt leveringssikkerhet

Kunden slipper å lese av måleren og får en mer nøyaktig faktura, basert på faktisk forbruk. Du som kunde får også en mer detaljert oversikt over ditt strømforbruk, brutt ned på timer.

Med automatiske strømmålere vil leveringssikkerheten bedres fordi nettselskapene får kontinuerlig oversikt over strømleveransen, helt ut til den enkelte kunde. Dette vil gjøre vedlikehold og drift av strømnettet mer effektivt, og kan skape mindre behov for utbygging av kraftnett.

Installasjon av nye målere

Installasjon av nye målere hos Eidsivas nettkunder starter i september dette året, og vil pågå fortløpende frem til 1. januar 2019. Alle kunder som skal få den automatiske strømmåleren installert, vil bli kontaktet i forkant av installeringen. Da vil man få informasjon om dato og praktiske opplysninger om selve målerbyttet.

Pilotprosjekter

Eidsiva Nett har i en periode testet ut disse automatiske strømmålerne. I Hamar, Sjusjøen og på Flisa har det blitt gjennomført en testperiode. Cecilie Gaarder Skaug, som er kommunikasjonsansvarlig i prosjektet i Eidsiva Nett, kan fortelle at testen ble gjort i mai og juni i år.

- I denne testen har det vært med omlag 2.200 husstander og hytter i Hamar, Sjusjøen og Flisa. Vi har hatt denne testen nå i mai og juni, testperioden er nå over, sier Cecilie Gaarder Skaug .

Hun kan fortelle at de sitter igjen med gode erfaringer etter testperioden.

- Testen gikk fint, og ble gjennomført i godt samarbeide med de kundene dette gjaldt. Dette har gitt oss verdigfull erfaring som vi vil ta med oss videre i planleggingsarbeidet og gjennomføringen av målerbyttene som starter i løpet av høsten, sier Cecilie Gaarder Skaug.

Ikke alle må bytte ut

Det er ikke alle kundene som må bytte ut sin måler. Har du installert ny strømmåler etter mai 2016, har du sannsynligvis allerede fått installert en automatisk strømmåler. Men alle som har fått installert eller har eldre strømmålere må bytte ut. I Eidsivas nett vil dette dreie seg om rundt 159.000 målepunkter, opplyser Eidsiva Energi på sine nettsider.

Ingen ekstra kostnad

Det vil ikke bli noen ekstra kostnad for kundene da de får installert ny strømmåler. Eidsiva Energi opplyser at kundene ikke direkte blir fakturert for nye måler, men at dette går som en del av totalkostnadene for nettselskapet. Med andre ord, så blir den nye måleren finansiert via nettleien over en periode på om lag 15 år, skriver selskapet på egen nettside.

All informasjon om bytte av strømmåler finner du på hjemmesidene til Eidsiva Energi.