Årets søknadsfrist for penger fra Landsbyen Flisa nærmer seg. Fristen er satt til 15. april, og det er 250.000 kroner som skal deles ut til gode tiltak i Åsnes kommune.

- Vi ønsker å støtte ideer og tiltak som kommer befolkningen til gode lokalt, eller for hele kommunen. Rammen for utdeling første halvår er 250.000 kroner. Søknadene skal gå gjennom de lokale grenderåd. Ta derfor kontakt med dem så snart som mulig. Siste frist er 15. april, skriver Åsnes kommune på sin hjemmeside.

Det er også mulig å kontakte Øystein Østgaard i Landsbyen Flisa direkte for de som har spørsmål rundt ordningen.

De lokale grenderådslederne er:

  • Gjesåsen Grenderåd: Emil Rundberget
  • Flisa Grenderåd: Julia Heiberg
  • Hof Grenderåd: Tore Kordal
  • Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd: Finn Erik Vermundsberget

Det er ikke få prosjekter som har kommet i gang gjennom tilskuddsordningen fra Landsbyen Flisa. Vi nevner familieparken på Flisa, Helt Ville Dager i Gjesåsen, flytebrygge på Baksjøen og treningsapparat på Nergrenda.