Ikke på mange år har det vært mottak av skogsbær i Solør. På 1940- og 1950-tallet ble det plukket og sendt ut 2.000 tonn med bær fra Hedmark. Bærene er her fortsatt, men blir ikke plukket og videreforedlet på samme måte som tidligere.

- Vi er en oljenasjon, og ble plutselig brårike. Skogsbæra vokser lavt, og den rike nordmannen hadde plutselig ingen interesse av å plukke bær lenger, sier Oscar Brattlie.

Kan gi arbeidsplasser

Riktig nok var det bærmottak i lange tider etter at oljen ble funnet, men ikke på langtnær i samme skala som tidligere. Trioen Oscar Brattlie, Ivar Kulseth og Syver Dybendal tror skogsbæra kan gi sårt tiltrengte arbeidsplasser i Solør.

- Dette prosjektet har vi fått gode tilbakemeldinger på, og vi har vært i dialog med flere av de større produsentene. Lerum, Bama og Røra trenger alle bær. Sistnevnte bruker 150 tonn tyttebær og 75 tonn blåbær i året, sier Kulseth.

I sin tid var det samvirkelagene som var mottakerstasjon av skogsbærene om høsten. Nå ønsker de tre å lage et nytt slik mottak, og mottaket skal også ha utsalg av nødvendig utstyr for å plukke bær.

- Men vil Norge med våre høye lønninger og velstand være konkurransedyktige på dette?

- Det gjenstår å se. Vi må få avklart dette, og produsentene synes prosjektet er veldig interessant. Det meste av skogsbær i butikkene i dag er import, sier Kulseth.

Nå ønsker de tre å starte et aksjeselskap, og håper mange i Solør lar seg engasjere. Informasjonsmøtet blir holdt torsdag 18. mai klokka 18.00 på Bethel i Øvre Grue.