Hvis du kjenner til noe som tilfredsstiller kravene, ønsker Skogfrøverket rask tilbakemelding.

Skogfrøverket skal sikre et framtidig plantemateriale som er robust i forhold til klimaendringer og som kan utnytte mulighetene i en lenger vekstsesong, samtidig som de også sikrer et tilstrekkelig genetisk mangfold i avlspopulasjonen. Tiltaket er en viktig del av myndighetenes klimasatsing.

- I dette tilfellet at det er bedre å si ifra en gang for mye enn en gang for lite. Skogfrøverket får selv avgjøre hva som er godt nok. Tenk gjennom om du har noe fin granskog på lur, oppfordrer regionsjef Sverre Holm.

Plusstrær

Skogfrøverkets arbeid høster vi alle av, ved tilgang på granplanter med høy foredlingsgrad. Derfor er det viktig å stille opp på slike henvendelser.

- Godtgjørelsen for dette er sikkert ikke annet enn at man kan skryte på seg å eie et eller flere trær som ble vurdert til å være fine nok til å bli «plusstrær» og dermed er bidragsyter til framtidig foredlingsgevinst på skogen i Hedmark, sier Sverre Holm.