Under boligkontrollene sjekker man varsling, slokkeutstyr, elektriske apparater og anlegg, ildsteder og rømningsforhold. Kontrollørene sjekker også alle røykvarslere i boligen og de skifter røykvarslerbatteri ved behov.

- Det er en enkel kontroll av brannsikkerheten med vekt på veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på, sier Jo Midtsundstad i Åsnes brannvesen. 

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt for å omkomme i brann.

- Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen, sier Midtsundstad. 

I 2016 startet hele 57 prosent av alle boligbranner på kjøkkenet, og nesten halvparten av brann- og redningsvesenets utrykninger i fjor skyldtes komfyrbranner. En komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.

Aksjon boligbrann og Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom DSB, Norsk brannvernforening, Gjensidige, det lokale elektrisitetstilsyn og brann- og feiervesenet. Lokalt er det Åsnes brannvesen som står for gjennomføringen av kampanjen.


På roykvarslerdagen.no finner du også nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten. 

- Vi reiser rundt og ringer på døra, men det er frivillig for alle. Hvis du ikke vil at vi skal komme inn, så gjør vi ikke det. Men de aller fleste setter på pris på at vi kommer, smiler Knut Erik Løvbæk i Åsnes brannvesen.