Spilleomgangen for uke 37 er ferdig, og nok en gang kan vi gratulere en rekke heldige vinnere.

Spill 1

1 rekke: Gunhild Søgård, Rena, 100 kroner.

1 rekke: Erikas Ananka, Flisa, 100 kroner.

2 rekker: Synnøve Thorsrud, Arneberg, 200 kroner.

2 rekker: Oddmund Annsjøen, Romedal, 200 kroner.

3 rekker: Toril Håberget, Sørskogbygda, 1.000 kroner.

Spill 2

1 rekke: Toril Fjeld Bjørnseth, Våler, 200 kroner.

2 rekker: Ragnar Bull, Elverum, 200 kroner.

2 rekker: Astrid Bråthen, Arneberg, 200 kroner.

3 rekker: Ruth Berget, Våler, 1.000 kroner.

Spill 3

1 rekke: Irene Lie Gjelseth, Kirkenær, 200 kroner.

2 rekker: Helen Engebakken, Åsnes Finnskog, 150 kroner.

2 rekker: Synnøve Thorsrud, Arneberg, 150 kroner.

2 rekker: Therese Langerud Martinsson, Flisa, 150 kroner.

3 rekker: Vanja Rønningen, Flisa, 1.000 kroner.

Spill 4

1 rekke: Harald Smestad, Våler, 100 kroner.

1 rekke: Siv Wiik, Gjesåsen, 100 kroner.

1 rekke: Sandra Håbakk, Flisa, 100 kroner.

2 rekker: Kristine Kroken, Gjesåsen, 200 kroner.

2 rekker: Anita Toverud, Flisa, 200 kroner.

3 rekker: Klara Henriksen, Gjesåsen, 4.000 kroner.

Radiobingo spilles hver tirsdag klokka 21.30 i SolørRadioen og ElverumsRadioen. Lykkepotten står i 70.000 kroner neste uke!