Over halvparten svarer feil på spørsmålet om mønsterdybde, eller at de ikke kjenner til kravet om mønsterdybde på vinterdekk. Undersøkelsen er utført av Norstat i januar på vegne av Codan Forsikring.

Vanskelige kjøreforhold

Denne vinteren er det utfordrende kjøreforhold mange steder i landet. Snøvær og glatte veier gjør at man må være ekstra forsiktig bak rattet, og passe på at dekkene er gode.

– Riktig svar er tre millimeter. Kravet til mønsterdybde på vinterdekk er minst tre millimeter, mens sommerdekk skal ha minst 1,6 millimeter mønsterdybde, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring.

Grunn til bekymring

Ifølge Statens Vegvesen har dårlige dekk skylden for at en hendelse på veien blir en dødsulykke. De siste tallene viser at dårlige dekk var en medvirkende årsak i 18 prosent av dødsulykkene på norske veier.

– Der er bekymringsfullt at så få har et bevisst forhold til mønsterdybden i dekk. Slitte dekk gir dårligere veigrep og lengre bremselengde, sier Richvoldsen. 

Richvoldsen forteller at alvorlige tilfeller av dårlige dekk, vil kunne gi redusert utbetaling ved skade.

– Det er du som sjåfør som er ansvarlig for at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep, sier Richvoldsen.

Oslo-folk med elbil vet minst

Undersøkelsen viser at folk fra Oslo vet minst om kravet til mønsterdybde. To av tre Oslo-folk svarer feil i undersøkelsen. Til sammenligning svarer over halvparten i Nord-Norge riktig på spørsmålet. 

– Selv om mange opplever at kjøreforholdene på Østlandet ikke er like vanskelige som andre steder i landet, er det viktig med grunnleggende kunnskap om sikkerhet, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring.

Blant de som har dieselbil svarer 59 prosent riktig, mens bare 40 prosent av elbileierne gjør det samme.

Kravet gjelder til over påske

Frem til første mandag etter 2. påskedag er kravet til mønsterdybde minimum 3 millimeter i Sør-Norge. I de tre nordligste fylkene gjelder kravet frem til 1. mai.

– Du kan enkelt sjekke dekkene dine selv med en tommestokk eller en mønsterdybdemåler. Mange velger også å få dekkene kvalitetssikret hos dekkhotell, sier Richvoldsen.