Til tross for at mange lyttere ikke har anskaffet seg DAB-radio, fortsetter myndighetene å sende ut viktige meldinger på radio, heldigvis kan lokalradio hjelpe til med beredskapen.

Testen onsdag betyr at SolørRadioen og alle lokalradioer som er tilknyttet beredskapsavtalen skal videresende NRK Dagsnytt og påfølgende distriktsnyheter samtidig og uendret på sine frekvenser.

Sivilforsvaret har sireneanlegg (tyfoner) for varsling av befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasin. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep.

Rundt om i landet er det plassert ca. 1.250 varslingsanlegg, de fleste i byer og tettstader. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen. Sivilforsvaret tester installasjonene to ganger i året, vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni.

NRK sender ikke lenger på FM, og det er ikke kjent hvordan man skal nå de som ikke har anskaffet seg DAB-radio.