• PÅ FINNSKOGEN: I en uke har kunstnere Hjorth og Ikonen bodd på Finnskogen og jobba med prosjektet. De har hatt det helt topp og bodd hos søstera til Anne Berit Gullikstad. Foto: Liv Rønnaug Lilleåsen
  • SVULLRYA SENTRUM: Stedsutviklingsprosjektet starta opp høsten 2017. Hovedmålet er å utvikle Svullrya til et aktivt og attraktivt sted å bo, arbeide og besøke. Foto: Liv Rønnaug Lilleåsen
  • SKISSER: Tore Hansen har laget en skisse, som henger på Ettertanken på Svullrya. Dette skal uttrykke et forløp - en bevegelse på innvandringen fra Savolax, og et symbol på at historien og kulturen aldri stopper opp. Foto: Liv Rønnaug Lilleåsen
  • TRE: Erlend Leirdal, som først og fremst jobber med tre, skal lage en treskulptur ved Svullrya-tjernet. Her fra utsmykningen på ungdomsskolen i Kongsvinger. Foto: erlendleirdal.com
  • KOMMER TILBAKE: Hjorth og Inkonen kommer tilbake både vinter og vår i 2020 for å jobbe videre. Foto: Liv Rønnaug Lilleåsen
  • Foto: Hjorth/Ikonen
  • Foto: Hjorth/Ikonen
  • Foto: Hjorth/Ikonen

På Stormyra på Kalnæset dekket av granbar, i skogen med røyksopp på hodet og ved Stubberudtjernet i høstsola med bjørkeris på kroppen - slik er Einar Korbøl, Sinikka Langeland og Andreas Helgeberg foreviget på et kamera.

Disse fotografiene skal til slutt pryde Svullrya sentrum.

I en drøy uke har de to kunstnerne, Karoline Hjorth fra og Riitta Ikonen jobba iherdig.

– Vi portretterer noen fantastiske finnskoginger! Dette er et prosjekt med bilder, lyd og historier om hvordan man forholder seg til naturen og omgivelsene, som vi håper vil bli en hyllest til Svullrya med sin mangfoldige historiske og kulturelle identitet.Det er så gøy og vi har det så moro her, sier Hjort.

– Vi er veldig spente og gleder oss til det blir ferdig, legger Ikonen til.

Disse portrettene kan bli hengende i de store butikkvinduene på Forbrukerforeningen, under Rotna-brua eller på bussholdeplassen.

Det er også snakk om at de kan pryde for eksempel skolebussen eller taxi-bilene. 

Dette liker musiker Sinikka Langeland veldig godt. 

– Det er jo veldig dyktige kunstnere, så jeg tror dette blir veldig bra. Jeg synes det er et flott kunstprosjekt som involverer innbyggere på en spennende måte - både med det de gir og at de samler historie.

OPPMERKSOMHET, BEGEISTRing OG NYSGJERRIGhet

Dette er en del av Grue kommune sitt stedsutviklingsprosjekt for Svullrya, hvor kommunen inviterte seks kunstnere til å lage utendørs kunst.

Nå har fire av dem gått videre, og sammen med Karoline Hjorth og Riitta Ikonen, skal Tore Hansen og Erlend Leirdal nå gi sentrum et ansiktsløft.

Ved å bruke kunst som uttrykksform er noen av målene å skape oppmerksomhet, begeistring og nysgjerrighet, og at kunsten kan skape refleksjon omkring temaene røtter, migrasjon og identitet.

Målet er at kunsten skal synliggjøre den skogfinske kulturarven, som et viktig element i stedsutviklingen, og at Svullrya skal bli et enda mer attraktivt og aktivt sted å bo, arbeide og besøke.

– Jeg tror dette vil virke positivt for Svullrya og at det vil være enda mer attraktivt å komme hit, sier Anne Berit Gullikstad, som leder for kunstprosjektet i Grue kommune.

DEL AV ET STØRRE INTERNASJONALT KUNSTPROSJEKT

I hovedsak finansieres kunstprosjektet av eksterne midler, og i skrivende stund ligger en rekke søknader inne hos ulike aktører. Tidligere har kommunen mottatt penger av blant annet Nordisk kulturfond og Hedmark fylkeskommune.

Prosjektet er altså avhengig av eksterne midler, og derfor er det foreløpig ikke satt noen dato for når kunsten kan stå klar, ifølge Gullikstad.

Hjorth og Ikonen er akkurat kommet i gang, og er derfor helt i startfasen med prosjektet. 

Ideen fikk de i 2011. Da startet de opp med kunstprosjektet, «Eyes as big as plates».

Det omhandler menneskers forhold til naturen og kulturen i flere land og kontinent, og Svullrya blir på den måten knytta til prosjektene i 13 ulike land verden over. 

– Vi ville finne ut og dokumentere om folkeeventyr hadde noen relevans i nåtida. I starten refererte bildene våre ofte til skikkelser fra eventyrene som ofte var personifiseringer av naturfenomener, slik som lyktemannen eller nordavinden. Men det utvikla seg raskt til å handle mer om hvordan vi som mennesker ser på oss selv i forhold til naturen, hvordan man blir påvirka av omgivelsene og om hvordan man forholder seg til der man er. Om du bor i New York, Tokyo eller på Finnskogen, så har man et forhold til omgivelsene sine og alle har forskjellige måter å uttrykke det på, forteller Hjorth.

– vil at innbyggerne skal bli stolte

Totalt har de planer om å lage 10 fotografier og samle inn flere titalls historier fra lokalbefolkningen på Finnskogen.

– Er det noen der ute på Svullrya eller omegn som synes dette høres veldig interessant ut, så ta kontakt med oss! Vi trenger flere, og ønsker også tips på personer som burde bli med på dette, oppfordrer Hjorth.

For nå pakker de koffertene sine for denne høsten. Men de kommer tilbake både vinter og vår i 2020.

– Det viktigste er at de som ser dette - de som er her fra eller bor her - at de blir stolte, og at de føler det representerer dem og kanskje livene deres. Og at folk som kjører forbi vil huske Svullrya ekstra godt.