Sigmund Nyberg er strålende fornøyd med Kulturprisen.

- Jeg er stolt og glad for å motta kulturprisen fra min hjemkommune, Våler. Det betyr enormt mye for meg å få denne anerkjennelsen! Jeg føler at folk i Våler støtter det jeg driver med hundre prosent. Det er en drivkraft som er til stor hjelp og inspirasjon, sier Nyberg. 

Positivt overrasket

- Det er utrolig fint å ha utstillinger i Våler. Jeg treffer mange gamle kjente, så det blir nærmest en gjensynsfest hver gang. Dessuten har jeg to barn som er bosatt på Braskereidfoss og i Våler og ikke minst fem barnebarn, så jeg er ofte i hjembygda. Jeg er også positivt overrasket over hvor mange som er kunstinteresserte her, og som gjerne investerer i kunst, sier en fornøyd Nyberg. 

Kulturpris statutter i Våler kommune

1. Våler kommune deler ut kulturprisen hvert år, under forutsetning av at man har kandidater som oppfyller kravene.

2. Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere av enhver art, og ellers andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en betydelig og aktiv innsats for å styrke kulturlivet, og som har bidratt til å gjøre Våler kjent utover i landet. Personer bosatt i og utenfor kommunen kan komme i betraktning ved utdeling av prisen. Alle grener av kulturlivet regnes som likeverdige som for eksempel idrett, sang, musikk, diktning, drama, bildende kunst og annen kulturell aktivitet.

3. Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner og lag og foreninger.
Utvalget som skal vurdere kandidatene skal også ha fokus på ungdom.
Det er svært viktig at prisen både virker som stimulans på yngre utøvere samtidig som den skal vise takknemlighet til de som har vært en del av kulturlivet over lengre tid. Vår kulturarv og lokale kulturhistorie er viktig. Forslag på kandidater kan fremmes av de som måtte ønske det, og skal være skriftlig begrunnet i henhold til statuttene.

4. Den kommunale kulturpris i Våler kommune er et kunstverk av en Våler kunstner som bor eller har bodd i Våler, av en verdi inntil 5.000,-., samt et diplom.
 
5. Kulturprisen kan ikke deles på flere kandidater. Utdeles den til lag eller foreninger, tilfaller prisen laget som sådan.

6. Vedtaket i Kultur og oppvekst utvalget skal være begrunnet. Vedtaket er endelig, og er ikke gjenstand for prøving.

Tidligere vinnere: 

1990 Halvdan Sørlundsengen

1991 Rolf Arne Lie Holter

1992 John Løkken

1993 Amund Lindberget

1994 Arthur Eggen

1995 Tore og Agnes Pettersen

1996 Dagny Øxseth

1997 Tøråsen grannelag

1998 Ole Lie

2000 Vaaler sangforening

2001 Frode Haltli

2002 Våler Kantori

2003 Geir Thomas Risåsen

2004 Ingen pris tildelt

2005 Arne Moseng

2006 Gjestgiveriets venner

2007 Jan Bølla

2008 Ingen pris tildelt

2009 Ingen pris tildelt

2010 Bitte Helene Vaaler

2011 Else Astrup

2012 Steinar Bråten

2013 Ida Kristin Kilen

2015 (for 2014) Fremover er det året vi er inne i: Contrazt

2016 Trond Burud

2017 Revy i Våler (nye Vålerrevyen)