• SJARMTROLL: Denne lille kalven var litt over snittet nysgjerrig og ville gjerne ha oppmerksomhet fra alle.

Sigbjørn Aurland driver både egen gård med jordbruk, kylling og samdrift med Solør Biff DA, i tillegg til at han jobber hos Reno Norden deltid. Målsetningen er å kunne drive som heltidsbonde, og han er godt i gang allerede. 

Bakgrunnen for at han startet som bonde, er som for flere andre - han overtar etter sin far, Bjørn Aurland. 

- Det er jo interessen for landbruket som gjør at jeg ønsker å satse som bonde, og fikk muligheten til å overta etter min far,. Jeg har alltid hatt interessen for landbruk og gått i buksebeina hans siden jeg var liten. Valget var egentlig enkelt, sier Aurland.

Aurland overtar altså eiendommen etter sin far.

- Min far startet med korn på 45 mål, så drev vi en periode med både korn og poteter. Min far har bygd gården stein for stein, til jeg tok over i 2011, hvor jeg da sluttet med poteter og har drevet med korn etter det. Jeg har også slaktekyllinger, som jeg har holdt på med siden 2013, der er det plass til 25.000 slaktekyllinger.  Jeg driver ca 1.900 mål med korn, og det kunne jeg nok kanskje kunne leve av, men med store planer om utvidelse og å skape noe mer, har det vært godt med ei ekstra inntekt i tillegg. Jeg driver fortsatt med renovasjon i halv stilling, men vet ikke hvor lenge jeg skal holde på med det, sier Aurland. 

Aurland har startet opp Solør Biff DA, sammen med Helge Aandstad. 

- Dette har vi tenkt på i flere år, det å starte opp med storfe sammen, litt for å styrke våre egne bruk. Vi følte at samdrift var den rette løsningen for oss, men dette er jo veldig personavhengig, det må være riktig kjemi og mange like tanker.  Det blir litt mer fleksibelt i forhold til eventuell sykdom, så blir du mindre bundet med en person til som kan bidra, som i tillegg kjenner driften og har samme ønske om å lykkes. Solør Biff er ganske stort i lokal sammenheng, vi har 89 mordyr som skal ha kalver. Vi har ingen umiddelbare planer om å utvide, men hva framtida bringer vet ingen, forteller Aurland. 

Både Aurland og Helge Aandstad ser positivt på framtida som bonde.

- Jeg er som alltid positiv, og ser lyst på framtida som bonde. Vi håper jo at det skal bli en annen regjering, så vi får litt mer positiv omtale og litt mer støtte framover., smiler Aurland. 

Helge Aandstad driver gamle Hof prestegård og har samdrift med Aurland på Solør Biff DA.

- Jeg er veldig positiv med tanke på framtida, bare vi får politikere på høyt nivå, som ser behovet for at vi trenger å være selvforsynte med mat i Norge, sier Aandstad.