Det var omlag 30 personer som møtte opp i Gravberget på det åpne seminaret om kulturminneplanen i Våler mandag kveld. Møtet var det første av tre.

- Kulturminner i vid forstand er jo alle spor etter en menneskelig aktivitet. Det er mange eksempler på det, og vi skal konkretisere det ned til temaer og komme med forslag til kulturminner som politikerne i Våler skal prioritere, sier Per Arnesen ved kulturkontoret.

Han tror arbeidet blant annet vil føre til at det blir enklere å sikre kulturminnene, og ikke minst det å få støtte og å søke midler til bevaring av kulturminnene.

Arnesen ønsket velkommen til møtet mandag, og Trond Burud snakket om vår kulturav. Hans Johnsson er hyret inn som konsulent for å arbeide med kulturminneplanen i Våler, og han fortalte om arbeidet.

- Johnsson skal snekre sammen planen for oss, og har en rik og allsidig erfaring innenfor kulturminnearbeid. Det er en veldig fin mann å ha med seg, sier Arnesen.

Opptatt av Risberget

Trond Burud er også en fin mann å ha med seg. Han kan mye om skogfinsk kultur, som det handlet om mandag, og ikke minst mye om Risberget hvor han bor. 

- Trond er et glimrende eksempel på en ildsjel som viser at det er folk i bygdenorge som brenner for kultur og kulturarv. Kulturarven er viktig for Risberget som grend. Uten de hadde Risberget helt sikkert vært en mye fattigere grend, sier Arnesen.

Arbeidet med kulturminneplanen i Våler fortsetter blant annet med åpne møter 16. og 23. april. Det første møtet i Kommunelokalet skal blant annet handle om militærhistoriske kulturminner.