Om du er engasjert i landets rovdyrpolitikk er Gruetunet stedet å være i kveld. Grue Fremskrittsparti inviterer til møte, og rovdyrpolitikk står på dagsorden. Hit kommer Morten Ørsal Johansen fra Næringskomiteen.

- Jeg skal prate om Rovdyr og den situasjonen vi har med rovdyrpolitikken som er ført i Norge. Det handler for eksempel om fremtiden til beitenæringa på rovdyrutsatte områder, sier Morten Ørsal Johansen.

Han tror mange er interessert i temaet, og håper de tar turen til Gruetunet klokka 18.00 i kveld.

- Vi vil prøve å få til en dialog med dem som kommer. Jeg regner med at en del av dem som kommer har meninger om beitenæringa og rovdyrpolitikken satt i sammenheng. Innspill er viktig i den videre prosessen, sier Ørsal Johansen.

- Mye bra i rovdyrmeldinga

Rovdyrmeldinga som er vedtatt i Stortinget har mye bra i seg, men Ørsal Johansen mener også at den har en del mangler. Det er nettopp her innspill fra publikum er viktig.

- Det må gjøres en del presiseringer. Den største feilen er jo at det er i overkant mye rovdyr i Norge i de områdene hvor vi også har beitenæring, sier Ørsal Johansen.

Lisbeth Heitmann er lokallagsleder i Grue Fremskrittsparti, og håper å se mange på Gruetunet i kveld.

- Temaet her er veldig viktig, og jeg er glad for at møtet legges til Grue. Nå håper jeg mange kommer på dette viktige møtet, sier Heitmann.