- Vi som voksne har et ansvar for å hjelpe de barna som strever med dette, sier rus-rådgiver i psykisk helse- og rustjeneste i Åsnes kommune, Lene Korntorp.

Hun forteller at alle som kan tenkes å komme i kontakt med barn og unge, er målgruppen for dette teateret og at inngangsbilletten er gratis.

Forestillingen vises først på dagtid, da elever, lærere og ansatte ved ungdomsskolen vil se forestillingen. De vil i etterkant jobbe med problemstillingen på skolen.