I forbindelse med Helt Ville Dager på Skansen i slutten av mai skal det også være et næringslivsseminar som retter seg mot alle som driver næring i Solør og omegn.

- Vi hadde noen helt ville planer, og føler at vi må tilby næringslivet noe også. Det skal ikke bare være fest og moro, men også noe matnyttig, sier Thor Arnstein Berg.

Han er leder for festivalen på Skansen, og føler at de har fått til et program som passer bra for alt fra gårdbrukere til bedriftsledere.

Næringshagen delaktig

- Det var naturlig å koble inn Solør Næringshage på dette. Dette er jo akkurat det dem driver med, sier Berg.

Kjersti Rinde Omsted er daglig leder i Solør Næringshage, og er glad for at det legges opp til et næringsfaglig program.

- Jeg håper at vi har klart å sette sammen et program som kan trekke bredt i hele distriktet. Det blir alt fra politiske innslag, til vedproduksjon og forskning. Det er mildt sagt mye forskjellig, sier Rinde Omstedt.

Avsluttes med ÅPNING av Skansene

Opplegget starter fra morgenen av og avsluttes med åpning av Skansene ved ordfører Ørjan Bue.

- Målgruppa favner veldig bredt. Vi håper å trekke folk fra store deler av distriktet, og prisen er kun 200 kroner inkludert bevertning, sier Rinde Omsted.

Thor Arnstein gleder seg veldig til dagene nå, og føler at de har kontroll noen uker i forkant.

- Vi begynner å se konturene av det som skal skje, og vi har drevet med planleggingen veldig lenge nå. Vi er så godt forberedt som vi kan være, sier Berg.

Les hele programmet på nettsidene til Solør Næringshage.