• FRA LUFTA: Samtidig som barnetoget startet var det noen som kom luftveien for å se.

Det var mange blide fjes å se i 17.-maitoget på Sønsterud. Toget startet klokka 10.15 ved Gjesåsen kirke etter den tradisjonelle familiegudstjenesten.

Været kunne definitivt vært bedre, men også dårligere. Regnet holdt seg unna mens toget gikk, og sola gjorde også flere forsøk på å komme seg gjennom skylaget.

Tale for dagen ble holdt ved Sønsterud bofellesskap. Etter dette var det bevertning og leker ved Sønsterud skole.