Toget i Våler gikk i tradisjon tro fra sentrum og til Våler Omsorgssenter, der elevrådsleder ved Våler ungdomsskole holdt tale. Nasjonalsangen ble sunget, før turen gikk tilbake til sentrum der det var kaffe, kaker og leker for barna.