Også i år var det lagt opp til tradisjonell 17.-maifeiring ved Kilskula på Åsnes Finnskog. Prosjektkorpset ledet det hele an, og bak fanen til Kilen skolekorps. De minste barna fikk som tidligere ake med traktor.

Turen gikk fra skolen til Finnebo og tilbake. Oppmøtet var slett ikke noe dårligere enn fjorårets arrangement, og finnskogingene holder tradisjonene ved hevd.

Etter toget var det tale for dagen og servering i gymsalen. Det var også lagt opp til leker for de minste som tok turen til Kilskula.