• FØR: I dag bruker grøntavdelingen i Våler kommune bygget. De flytter snart til Haslemoen.
  • ETTER: Slik blir det nye kajakkhuset i Vålbekksundet seende ut. Det skal være ferdig om ett år.

Padlegruppa i Våler Idrettsforening padler i medvind. På vått-kurset som ble holdt på Sørsåssjøen nylig kom ti nye padlere til, og kajakkinteressen nasjonalt øker.

Nå skal det satses for alvor på kajakk i Våler. Sparebankstiftelsen Hedmark bidrar med 400.000 kroner, og totalt har prosjektet en kostnadsramme på 2,9 millioner kroner. I dette ligger kommunens bidrag med prosjektering, bygg, dugnadstimer og materialer som næringslivet lokalt har sagt seg villig til å sponse mye av.

- Dette skal bli et samlingspunkt og et hus som skal bidra til bedre folkehelse i Våler. Et samlingssted for kajakkinteresserte i førsteomgang. Mange andre kan også bruke huset til trening og andre arrangement, sier Asgeir Rustad som er leder for padlegruppa.

Gammelt renseanlegg

Det litt slitne bygget i Vålbekksundet fungerte som et renseanlegg på 1960-tallet, og har gjennom årenes løp blitt brukt til flere ulike ting. Nå er det blant annet lager for grøntavdelingen i kommunen, men de flytter til nye lokaler på Haslemoen om kort tid.

- Vi har ambisjoner om å gjøre kajakk tilgjengelig for så mange som mulig i Våler. Det er ikke noe voldsomt stort miljø i dag, men kajakk er veldig i vinden, sier Rustad.

Arild Lande er leder i Våler Idrettsforening, og setter utrolig stor pris på pengegaven fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Det gjør at planene om et kajakkhus nå kan realiseres. 

- Vi har en god finansieringsplan, og er trygge på gjennomføringen nå. Dette er dagen for å takke, og da spesielt til stiftelsen for denne utrolige pengegaven som vi har fått. Våler kommune har gjort et bra forarbeid med prosjektering, og de gjør også bygget disponibelt, sier Lande.

- Folkehelsetiltak

Regionbanksjef for Glåmdalsregionen i Sparebank 1 Østlandet, June Vinje, bor selv i Våler. Hun synes det er stor stas at stiftelsen har innvilget en slik søknad i hennes egen hjemkommune.

- Stiftelsen er den største eieren av Sparebank 1 Østlandet, og dette er en måte å vise samfunnsansvar på. Vi vil gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Dette prosjektet er et folkehelsetiltak, har lavterskel og bredde. Vi gleder oss veldig til å følge prosessen videre, sier Vinje.

Totalt delte Sparebankstiftelsen Hedmark ut 48 millioner kroner i fjor til idrett, kultur, friluftsliv, næringsutvikling og humanitært arbeid. Vinje oppfordrer flere i Solør til å søke på midler fra stiftelsen.

Når dagens brukere flytter ut av lagerbygget vil tømrerlinja ved Solør videregående skole avdeling Våler bli koblet på. De skal bidra mye i det videre arbeidet. Målet er at kajakkhuset med tilhørende område skal stå klart om ett år fra nå.