Sandstad bru over Glomma på fylkesvei 232 i Grue stenges for biltrafikk i tre uker fra og med mandag 21. oktober.

Asfalten på brua er slitt og må skiftes, og før ny kan legges må den gamle freses bort. 

Omkjøring blir skiltet. Brua er åpen for gående og syklende under hele anleggsperioden.

Sandstad bru ble åpnet i 1905, og har blitt bygget om flere ganger. I 1996 ble det montert aluminiumsdekke og gangbane på brua. For å unngå skader på membran og det nevnte dekket må arbeidet som nå skal i gang utføres med stor forsiktighet.

Samtidig er denne type arbeid også væravhengig, og det bidrar til at stengingsperioden er satt til tre uker, opplyser Statens vegvesen.