9. januar i år ble det etablert et nettverk for reiselivsaktører i Solør, hvor noe av tanken var at reiselivsaktørene skal utvikle seg, både kompetansemessig og samarbeide om alt som er relevant. Det første som stod på agendaen, var å få til en nettside som skal hete «opplevsolør.no», som både tilreisende og folk som bor her kan finne ut av alt det spennende som skjer i Solør. 

Nå er informasjonskanalen et skritt nærmere realitet, etter at Åsnes næringsfond rett før påske bevilget 100.000 kroner til formålet. 

- kjempepositivt av åsnes kommune

Thomas Bjørneseth fra Explore Finnskogen og styremedlem i Handelssenteret Flisa er fornøyd med bevilgningen. 

- Vi i reiselivet som nå samarbeider, har sett et behov for ei nettside som viser hva som skjer i Solør. Denne bransjegruppa med reiselivsaktører har sammen med Handelssenteret søkt Åsnes næringsfond om midler og nå fått tildelt 100.000 kroner. Det er helt utrolig og kjempepositivt av Åsnes kommune! smiler Bjørneseth. 

Informasjonsportalen opplevsolør.no skal gjøre det enklere for turister å oppleve Solør. 

- Ja, vi håper jo det skal bli enklere for turistene å finne ut hva som skjer her. Vi håper også at vi kan holde på turistene lenger, og at vi som for eksempel driver med fisketurisme kan sende de videre til klatreparken via en slik informasjonsportal, sier Bjørneseth. 

turistene ser ingen kommunengrenser

Det er foreløpig 14 aktører i bransjegruppa fra Solør, og Kjersti Rinde Omsted fra Opaker gård i Grue er en av de. 

- Dette er veldig positivt for både vår del og alle andre aktører i regionen. Vi har en del uløste behov og turistene ser på et større område enn det vi kan tilby lokalt i Grue og Solør kan også blir for lite. Jeg tror uansett det å få en helhetlig opplevelse de kan bygge reisen rundt, er veldig viktig for at vi skal kunne få ut potensialet i Solør, sier Rinde Omsted. 

Turistene ser jo ikke kommunegrensene, men det gjør vi som bor her. 

- Jeg tenker at opplevsolør.no kan bidra til at vi løfter perspektivet litt ut av kommunene, og over til å tenke litt mer som turistene gjør. Hvis du er ute og reiser selv, så tenker du jo ikke på om du passerer ei kommunegrense? Du er veldig bevisst på hva slags type opplevelser du er ute etter, og det tror jeg også at opplevsolør.no kan være med å bidra til. Forhåpentligvis kan vi få et litt annet perspektiv på egen region, sier Rinde Omsted. 

Christine Mowinckel i PAN tretopphytter er spesielt opptatt av aktørene nå samarbeider og snakker hverandre opp i Solør.

- Det tror jeg opplevsolør.no kan bidra til! Jobben med innhold og oppdatering av portalen er helt essensiell, det er veldig viktig at den jobben blir gjort på en god og fornuftig måte. Vi som aktører må kunne stå for innholdet til enhver tid, og jobben med oppdatering må være seriøs og det blir det! Solør Næringshage og Handelssenteret Flisa vil sørge for det, sammen med aktørene. Dette blir helt optimalt og portalen er etterlengtet! smiler Mowinckel. 

- vi har så mye å tilby

Portalen skal inneholde informasjon som turistene etterspør. 

- Det blir for eksempel informasjon om mulige overnattingssteder, arrangementer, åpnngstider, ja det blir egentlig informasjon om alt mulig. Det vi vil fokusere på først og fremst, er hva du kan gjøre i Solør. Hva slags opplevelser kan du få, hva finnes i Solør og det er viktig at vi «bjuder på» - vi har så mye å tilby, sier Mowinckel. 

Opplevsolør.no skal i tillegg til å inneholde turistinformasjon også være en informasjonsportal for oss som bor i distriktet. 

- Ja, det skal det så absolutt være. Det er mange som bor her som ikke har oversikt over hva som skjer i distriktet, eller hvilke aktiviteter som faktisk finnes her. Den vil også være et godt tilbud for tilflyttere som vil finne ut hva som finnes av tilbud og muligheter i distriktet. Det er også mange hytteeiere i distriktet som ikke har oversikt over hva som skjer av aktiviteter, så opplevsolør.no vil kunne være nyttig for alle, sier Bjørneseth. 

Midlene til oppstart kom altså rett før påske, og da er spørsmålet når portalen kan være i drift?

- Vi tør vel ikke helt å gå ut med når vi skal ha opplevsolør.no i drift, men jeg håper at vi skal kunne klare å lansere den før sommerferien, sier Bjørneseth. 

Portalen skal være kostnadseffektiv, og det er Handelssenteret Flisa ved Solør Næringshage som skal drifte den i oppstarten. Alle medlemmer i Handelssenteret, kan markedsføre sin bedrift på opplevsolør.no

tilbud til alle reiselivsaktører i solør

Reiselivsaktørene har også egne hjemmesider og det vil de fortsatt ha. 

– Ja, men vi må alle linke til denne felles portalen.  Vi har mange besøkende i klatreparken som gjerne vil gjøre flere ting når de er her, og nå kan de tilreisende enkelt finne flere opplevelser gjennom portalen, sier Kjersti Gram Lindstad, i Gjesåsen Klatrepark.

Dette er et tilbud til reiselivsaktører i alle Solør-kommunene, selv om det er Handelssenteret Flisa som står bak. 

- Vi håper at flere aktører fra alle kommunene blir med underveis, men vi måtte starte ett sted og nå er vi i gang, sier Anette Strand Sletmoen i Solør Næringshage.