Røtter i Solør heter den nye boka til Else Hanna Tendø som blir utgitt etter påske. Stoffet er ferdig bearbeidet, og nå prøver Tendø å finne ut hvor stort opplag hun trenger.

- Jeg vil helst ikke trykke opp for mange bøker, men samtidig er det ergelig om det blir for få. Dette er ikke et prosjekt jeg kommer til å tjene penger på, snarere tvert i mot. Derfor håper jeg at de som er interessert i boka kan melde sin interesse før den går til trykk, sier Tendø.

Hun har samlet inn stoff over flere år. Viktige informanter har vært Alf Røsås og Magne og Jørgen Køien.

- Boka tar utgangspunkt i min farmors familie på husmannsplassen Køien under gården Sjurderud i Våler. Her møter vi det nøysomme livet til en husmannsfamilie på 1800-tallet, med barnedødsfall, dødsfall i barsel og andre tragedier, men også gleder og takknemlighet, sier Tendø.

Først og fremst har Tendø skrevet boka for sine etterkommere, men samtidig inneholder den mye om hvordan livet var i Solør på 1700-tallet, 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet. Blant annet handler den om kirkebrannen i Grue hvor familien ble hardt rammet. Blant annet døde et dåpsbarn.

- Jeg synes det er viktig med lokalhistorie og at vi tar vare på denne. Har du ikke kontakt med røttene blir du svende i lufta. En ting er å lese gamle protokoller og bøker, men det å prate med eldre folk for å få historiene levende derfra er noe helt annet, sier Tendø.

Trykkes lokalt

Boka blir trykket hos Flisa Trykkeri, og har 224 sider. Boka inneholder mange fotografier, kart, dokumenter og andre illustrasjoner. For eksempel en skisse av Mariakirka i Våler.

- Det er mannen min, Knut Kjeldsen, som har laget skissa. Det finnes egentlig skisser på hvordan Mariakirka kan ha sett ut. Vi har forsøkt å kartlegge hvordan den var, og har laget en skisse ut fra det. Den gamle kirka i Grue som brant har Knut også laget en skisse av, sier Tendø.

Dette er altså Else Hanna Tendø sin 6. utgivelse. Tidligere har hun skrevet om Rolf Jacobsen og hans liv i Solør, om livet etter brystkreftoperasjon, Lindberget, Gjesåsen kirke og Tendøgutua.

- Dette er hobbyen min og jeg synes det er veldig spennende. Samtidig tar vi vare på historien. Nå har jeg skrevet bok om min farmors side. Jeg har hatt tre besteforeldre til som jeg også gjerne vil skrive om, sier hun.

De som er interessert i boka kan ta kontakt med Tendø.