• NAV VIL BIDRA: Markedskoordinator Hans Petter Aarstad, oppfordret til å bruke NAV.

Som så ofte før, hadde Solør Næringshage valgt et tema som fenget de rundt 40 frammøtte.  Tema var "Samspill i Solør", og både lokale næringsdrivende, NAV og kommune kom med gode innspill.

Daglig leder Thor Arnstein Berg, og rådgiver/prosjektleder Anette Strand Sletmoen i Solør Næringshage, var godt fornøyd med både frammøte og innspill fra foredragsholderne:

- Først fikk vi høre litt mer om Rally-VM som går i vårt distrikt neste år, her tror jeg vi sammen skal klare å gjøre dette til en folkefest. Det er et stort sirkus som kommer, og her er det store muligheter for både lag, foreninger og næringsliv, forteller Berg.

Markedskoordinator i NAV, Hans Petter Aarstad, bidro med positive innspill:

- Det var utrolig inspirerende å høre et framoverlent NAV med Hans Petter Aarstad, informere om hvordan tenker de kan og vil bidra til samspill mellom næringsliv og NAV. De informerte om dedikerte kontaktpersoner i vårt distrikt, og jeg tror også det er viktig at bedriftene i vårt område må "by" litt på seg selv, i forhold til de mulighetene som NAV gir. Bruk NAV, det er mange i vårt distrikt som trenger å komme seg tilbake i arbeidslivet,  dette kan være "vinn-vinn" både for bedriftene og de som trenger jobb, oppfordrer Berg. 

klubben as er bevisste

Verten for frokostmøtet, Klubben ved Erik Heggelund, informerte om noen av sine mange samarbeidsprosjekter:

- Det er morsomt og givende å høre hvordan Klubben bevisst bruker skoler, kommuner og lag, de kjøper av andre bedrifter i Solør, så langt det er mulig. Det er det som gjør at vi sammen kan bli bedre og sterkere, sier Berg. 

Ombud for næring i Åsnes, John Holen, informerte om Rally-VM som kommer til vårt distrikt i 2017. Fredag 10. februar blir det 2 etapper på Finnskogen, nærmere bestemt med start fra Velta og målgang i Åslia. Den endelige løpstraseen er ikke bestemt, det kan fortsatt bli noen justeringer:

- Det har vært flere endringer underveis, men det er helt klart at start blir på Velta, og målgang i Åslia. Det er stormøte på Kilen skole 15.november kl. 18 og vi oppfordrer idrettslag, foreninger, næringsliv til å møte opp. Det blir også møte på ærverdige Victoria hotell 1.desember kl. 18 og på Hof Finnskog grendehus 8.desember kl. 19 - vi håper at så mange som mulig møter opp, sier Holen. 

fra hardrock til solør

Næringshagen har tidligere arrangert "flytt tilbake" møter i Oslo, denne gangen er fokus litt annerledes:

- 16. november arrangerer vi "Fra Hardrock til Solør", og denne gangen utfordrer vi ikke bare de som har flyttet ut, men vi ønsker også å møte folk som ikke har noe forhold til Solør, men kan tenke seg å høre mer om hva vi kan tilby. Vi skal også møte næringsministeren og høre litt om hvordan vi kan være med å påvirke, og og legge til rette for å få mer "driv" i Solør. Vi har et bra faglig program og det hele avsluttes med Spelloppmaker-konsert, så dette blir bra og vi har et mål om over 200 besøkende,  sier Berg. 

Anita Madshus, som er både næringsdrivende i Åsnes med A2Media og lokalpolitiker i Grue, kom med gode innspill og tanker om samspill og samarbeid.  Hennes oppfordring var at med raushet, kommunikasjon og god dialog, vil det gi muligheter til å skape et konstruktivt samarbeid mellom næringsliv og kommune. 

Den tradisjonelle julefrokosten nærmer seg også:

- I år har vi valgt et nytt sted til julefrokosten, det passer jo veldig bra til jul at vi skal være i nye Våler kirke. Jeg tror det er mange som fortsatt ikke har vært der, men å kunne møtes på en slik arena for næringslivet før jul, tror vi skal sette oss alle i en god stemning til jul, smiler Berg.