Etter vedtaket 26. juni, kom det inn 19 klager, både på at kvoten var for lav og for høy. 

Tidligere denne uka ble klagene på vedtaket behandlet, alle klagene ble avvist og Rovviltnemndene opprettholder dermed vedtaket om skyte 36 ulver i høst.

De mener det ikke har kommet fram noe nytt i klagene som tilsier en endring av vedtaket.

Flere av klagerne mener vedtaket strider mot nasjonale lover og Bern-konvensjonen, andre krever at vedtaket oppheves eller at kvoten reduseres betydelig utenfor ulvesonen og at ingen av flokkene innenfor tas ut. 

Andre klagere mente kvoten var for lav, og Hedmark Bonde- og småbrukarlag ville åpne for å ta ut familiegruppa i Rotnareviret i tillegg. 

Klagene oversendes Klima– og Miljødepartementet for endelig avgjørelse. I fjor ble vedtaket fra Rovviltnemndene overprøvd av departementet og Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

Rovviltnemndene har altså vedtatt å felle 36 ulver, 12 utenfor ulvesona og 24 innenfor. De 24 innenfor sona, omfatter de tre flokkene Osdalen, Julussa og Slettås.