• SPESIELL LUKT: På Flisa renseanlegg luket det ikke bare «parfyme», men det er trygt og i kontrollerte former.
  • AUTOMATISERT: Mens det før var mange manuelle oppgaver, overvåkes og styres mye av automatikk i dag.

Kai Lindberg pensjonerte seg rett før sommerferien etter 39 år i Åsnes kommune, og «læregutten» Roger Jensen overtok som driftsleder. Roger har snart 14 år bak seg i avdelingen og har bakgrunn som serviceelektriker i industri, og han har bidratt sterkt på elektro- og dataområdet i VA-avdelingen.

Det har vært et generasjonsskifte det siste året i VA-avdelingen, da Vidar Telle, Per Martin Bakken og nå Kai Lindberg altså har sluttet, alle med mer enn 30 års erfaring - tilsammen rundt 100 år! Nykommerne Ole Karlstad og Martin Sund Midtsundstad har begge bakgrunn som bilmekanikere, mens Terje Bekkemoen er rørlegger. 

- Nå har vi et større fagmiljø her på huset, med både kontroll på ledningsnettet, vannproduksjon og rensing av avløp. Ove Johnny Dybendal som er driftssjef for VA er nå plassert her, og det samme er Kjell Åge Nesmoen, som er driftsleder for VVA, forteller Roger Jensen. 

3 renseanlegg på bygda

Roger Jensen er altså ny driftsleder for VA/RA, det vil si vannproduksjon og renseanlegg.

- Vi har ansvaret for vannproduksjon, høydebasseng, trykkøkere og rensing av avløp. Hovedrenseanlegget ligger her ved Glomma ned mot Færder, og det er 3 mindre renseanlegg ute i bygda: Berg/Kvisler i Hof, Søgårdshaugen i Gjesåsen og Skalbukilen ved Joker Kilen ned mot Flisa-elva, forteller Jensen.

De aller fleste har sikkert fått med seg at det gode drikkevannet i Åsnes, kommer fra Søkkediet. Tidligere er det brukt lut som pH-heving, men etter 6. mars gikk kommunen over til «vannglass» som nytt kjemikalie for pH-heving og sikring av ledningsnett, denne innkjøringsfasen pågår fortsatt.  

- Søkkediet er vannbehandlingsanlegget vårt, det ligger litt forbi Dæsbekken på Velta. Der pumper vi ut alt vann til hele Åsnes, pr i dag kjører vi ut rundt 60 kubikk i timen. Det er 3 borebrønner der som alternerer og 3 utløpspumper. Dette er grunnvann, dvs. borehullsvann. De fleste tror at det bores veldig dypt, men fra bakkenivå og ned er det ca 18 meter, og vannes tas ut på ca 14 meter. Så vi snakker om store mengder vann, som ligger bare noen meter under bakken, sier Jensen. 

Antonsdammen som ligger i Kjølaberget på Flisa, er sikkert også et kjent navn i forbindelse med drikkevann i Åsnes.

- Der er det bygd et nytt høydebasseng på oversiden av den dam-muren, det er på 1.600 kubikk. Det er to runde basseng, med et ytre og indre kammer. Det er fylt igjen med masse rundt Antonsdammen, så det eneste du ser er en «kiosk» som står på taket. Antonsdammen ble tidligere brukt til overskuddsvannet fra Søkkediet, nå skiftes alt vann ut i løpet av en 10-dagers periode, forklarer Jensen.

35 PUMPESTASJONER

På renseanlegget renses kloakken i Åsnes.

- All kloakk fra det kommunale kloakkanlegget, kommer innom her ved hjelp av pumpestasjoner eller septikkbil. De som ikke er tilkoblet ledningsnettet, får tømt kloakk-kummen hjemme én gang i året og det tømmes også her på Flisa. De som er tilkoblet et av de 3 renseanleggene i Hof, Gjesåsen eller Kilen, da går kloakken dit og renses der. Selv om det blir færre og færre som ikke er tilkoblet det kommunale kloakkanlegget, så er det fortsatt ganske mange som IKKE er det, sier Jensen.

Det finnes hele 35 pumpestasjoner i Åsnes.

- De av pumpestasjonene som er tilknyttet Flisa renseanlegg, ligger lengst øst ligger på Sønsterud, mens det som ligger lengst mot sør er ved Arneberg kirke. Det er et ganske stort geografisk område vi har, så det blir litt bilkjøring hver dag. Slik vi har det nå med personell, så er det stort sett 2 mann på hjul hele tiden og vi prøver å mer på forkant med vedlikehold, smiler Jensen.

På Søkkediet har de full oversikt.

- Ja, vi er innom minst 3 ganger i uka, og vi har full overvåkning med operatører her på renseanlegget. Vi har også overvåking på de fleste pumpestasjonene, og resten har vi SMS-varsling på. Blir det strømstans eller noe annet feil, så får vi en SMS, sier Jensen.

- langt fra noe drikkevann

Etter at kloakken har vært gjennom renseanlegget på Flisa, slippes den ut i Glomma.

- Det som kommer ut er «rent» etter at vi har renset det, men det er langt fra noe drikkevann. Vår viktigste oppgave er å fjerne fosfor fra vannet. Fra det kommer inn til oss, og til det går ut i Glomma - tar det ca 5,5 time. Vi har et mekanisk-kjemisk anlegg. Den mekaniske delen fjerner en del q-tips, tamponger og større partikler, og etter hvert blandes det inn kjemikalier. Det som blir igjen blir pumpet inn på et slamlager, og og deretter avvannet og kjørt til midlertidig lagring i Våler, før videre behandling, forteller Jensen.

Solør-kommunene, Elverum og Kongsvinger er i ferd med å etablere et eget slambehandlingsanlegg, men det er ikke endelig bestemt hvor det skal plasseres.