• RINGER: Emil Rundberget ringer og ringer til lokale bedrifter.

Det jobbes iherdig inne på rådhuset i Åsnes. Emil Rundberget og Kristian Botten Pedersen fra TV-aksjonskomiteen har i løpet av bare halvannen time samlet inn «mætti».

Det meldes om stor giverglede.

For i dag er det næringsdugnad for TV-aksjonen, hvor små og store bedrifter blir spurt om å gi et bidrag. Totalt har det lokale næringslivet i Åsnes gitt 52.000 kroner.

– Vi er godt fornøyde! Og tar vi med summen fra loppemarkedet til Åsnes Opplæringssenter, så har vi totalt 90.000 kroner. Det er godt mulig det kommer inn mer også fram til selve aksjonsdagen nå på søndag. Dette blir bra!

VIKTIG Å BIDRA

Nå på søndag skal 100.000 bøssebærere ut og banke på dører i alle norske hjem.

Pengene går i år til hjelpeorganisasjonen CARE, som jobber for at fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare områder skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og gjøre sin stemme hørt i samfunnet.

Rundberget mener det er viktig at det lokale næringslivet går foran som et godt eksempel, og at det er viktig å bidra.

– I Åsnes, i hele Norge og store deler av verden har vi det veldig godt. Jeg synes det er vår plikt å bidra til at andre kan få det bedre.

mangler bøssebærere

Et av målene til TV-aksjonskomiteen i Åsnes er å sørge for at alle husstander i kommunen får besøk av en bøssebærer på aksjonesdagen.

I skrivende stund mangler det nærmere 30 bøssebærere, og aksjonsleder Kristian Botten Pedersen oppfordrer folk til å melde seg på.

– Er det noen der hjemme som har lyst til å bidra, så er det bare å bli med. Du hjelper til i en god sak, og dessuten kan du se på det som en fin mulighet til å bli kjent med nye folk og steder rundt om i kommunen.

Pedersen forteller at du kan melde deg til rådhuset på Flisa eller gå inn på www.blimed.no. Oppmøte for frivillige er klokka 14 på rådhuset på Flisa, søndag 20. oktober.