• FORTALTE SIST: Tore Huuse Øwre i Flisa Allianseidrettslag fortalte om idrettslaget og deres aktiviteter under det forrige politiske verkstedet i Åsnes.

Gjennom politisk verksted ønsker Åsnes kommune å få innspill fra innbyggerne om hvordan det kan jobbes med ulike temaer i kommunen.

Mandag 16. oktober klokka 19.00 blir det nytt politisk verksted, og denne gangen er arrangementet lagt til Café Finnskog på Vermundsjøen. Temaet er reiseliv og utvikling.

- Grenderådet på Finnskogen har spesielt bedt om at fisketurisme blir diskuter, og vi har som målsetting og informere kort om både Finnskogen Natur & Kulturpark, og hvordan kommunen jobber med reiseliv, sier Kristian Botten Pedersen, som er varaordfører i Åsnes.

Møtet er selvsagt åpent for alle, og representantene fra kommunen håper de som fatter interesse for temaet turisme og utvikling finner mulighet til å delta, uavhengig av hvor i kommunen de bor.

- Saker som er drøftet eller utarbeidet i verkstedet sendes for utredning og formell behandling via administrasjonen til fag- og sektorutvalg eller formannskapet, sier Botten Pedersen.

Sist det ble arrangert politisk verksted var det 20 personer som møtte opp på Bjørkheim. Omlag halvparten kom fra de politiske partiene i kommunen.

- Målet med verkstedet er å få bedre dialog mellom oss politikerne og de vi er valgt inn for, sier Botten Pedersen.

Ikke noe supperåd

Gjennom politisk verksted kan det komme opp ideer som politikerne kan jobbe videre med. Utviklingen av Myrmoen stammer fra nettopp et slikt verksted.

- Vi ser jo alle hvordan Myrmoen har blitt. En perle sentralt på Flisa som mange har nytte av, og utviklingen av området var et prosjekt som startet på et politisk verksted tidligere, sier Botten Pedersen.

Han håper nå at særlig de som er opptatt av turisme og næringsutvikling tar turen på mandag.

- Vi har mye å prate om, og her kan vi finne løsninger på hvordan vi kan samarbeide bedre for å utvikle kommunen vår, sier varaordføreren.