Det var på starten av 2017 at Otto Posaasen gikk av med pensjon, og solgte livsverket sitt til Vidar Hovind. Selskapet endret navn til Posaasen Profileringspartner AS, men allerede første år leverte bedriften et underskudd på 1.095.000 kroner.

Onsdag kom nyheten om at bedriften er konkurs, og advokat Per Martin Borg er oppnevnt som bobestyrer.

- Vi har prøvd veldig mye, men vi startet med et dårlig utgangspunkt med høy gjeldsgrad. Det ga oss lite handlefrihet som firma. Varelageret var ganske råttent, og vi har ikke klart å skape god margin ved å selge fra eksisterende lager, sier Vidar Hovind.

Har prøvd mye

Hovind forteller at bedriften har prøvd mye forskjellig for å få orden på økonomien. Taktikken med god bemanning for å kunne ta alle typer jobber viste seg å bli for dyr.

- I ettertid ser vi kanskje at det var en feil satsing. En periode har vi prøvd med gjeldsforhandling, men vi kom dessverre ikke i mål, sier Hovind.

Bedriften har fem ansatte som rammes av konkursen. Én ansatt var permittert 100 prosent og to ansatte 50 prosent. Hovind er usikker på fremtiden, men mener at kundegrunnlaget finnes. Konkurransen fra nett kan imidlertid være for hard.

- Priskrigen i denne bransjen er veldig hard, og det er vanskelig å konkurrere på pris med nettkonkurrentene. Torsdag skal vi møte bobestyrer, så får vi høre hva han sier i forhold til den videre behandling. Prosessen har vært ryddig, og vi er á jour med regnskapet vårt. Bank og revisor har vært inkludert i hele prosessen, sier Hovind.